MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Metodologia   |   Pełna tabela   |   Wersja .JPG
Nazwa uczelniWSK.
1Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie100.00
2Uczelnia Łazarskiego w Warszawie82.97
3Uniwersytet Warszawski76.40
4Akademia Finansów i Biznesu Vistula *68.16
5Szkoła Główna Handlowa w Warszawie66.55
6Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu65.25
7Politechnika Wrocławska63.40
8Uniwersytet Jagielloński58.82
9Collegium Civitas w Warszawie58.65
10Politechnika Warszawska57.07
11Politechnika Łódzka53.69
12Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu53.31
13Uniwersytet Medyczny w Lublinie49.33
14Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie48.68
15Uniwersytet Wrocławski48.16
16Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu47.51
17Gdański Uniwersytet Medyczny46.32
18Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej42.53
19Warszawski Uniwersytet Medyczny37.95
20Uniwersytet Łódzki37.36
21Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu35.73
22Politechnika Gdańska34.53
23Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie32.20
24Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu31.97
25Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie31.26
26Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie30.28
27Uniwersytet Gdański29.55
28Społeczna Akademia Nauk28.35
29Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach28.25
30Politechnika Poznańska25.81
31Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie25.73
32Politechnika Śląska w Gliwicach23.58
33Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki22.91
34Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach22.75
35Uniwersytet Medyczny w Białymstoku21.06
36Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II19.95
37Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie19.47
38Uniwersytet Medyczny w Łodzi19.26
39Politechnika Lubelska19.21
40Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu18.56
41Uniwersytet Szczeciński17.86
42Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach17.83
43Politechnika Opolska17.10
44Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie16.72
45Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu16.71
46Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego16.56
47Politechnika Białostocka16.30
48Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie15.83
49Uniwersytet Śląski w Katowicach14.94
50Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu14.88
51Uniwersytet Rzeszowski13.96
52Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu13.59
53Uniwersytet w Białymstoku13.40
54Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie13.26
55Akademia Morska w Szczecinie12.89
56Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi12.71
57Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu11.98
58Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Jęz. Obcych w Katowicach11.76
59Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu10.87
60Politechnika Częstochowska10.79
61Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu10.68
62Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy9.71
63Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej9.51
64Uniwersytet Opolski9.24
65Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie9.22
66Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie8.78
67Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie8.66
68Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy8.04
69Uniwersytet Zielonogórski7.36
70Akademia Obrony Narodowej w Warszawie7.25
71Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie7.03
72Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach6.62
73Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza5.97
74Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie5.85
75Akademia Morska w Gdyni5.84
76Politechnika Koszalińska5.48
77Akademia Pomorska w Słupsku5.20
78Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (d. PR)5.10
79Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku4.93
80Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach4.73
81Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie4.63
82Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie3.95
83Politechnika Świętokrzyska w Kielcach3.89
84Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie3.87
85Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie3.71
86Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie3.52
87Akademia Ignatianum w Krakowie3.40
88Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku2.96
89Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie2.52
90Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie1.92
91Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni1.62
Metodologia   |   Pełna tabela   |   Wersja .JPG

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt