MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Metodologia   |   Pełna tabela   |   Wersja .JPG
Nazwa uczelniWSK.
1Uniwersytet Warszawski100
2Szkoła Główna Handlowa w Warszawie96.83
3Uniwersytet Jagielloński96.36
4Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu93.73
5Uniwersytet Medyczny w Białymstoku90.42
6Uniwersytet Wrocławski89.88
7Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie88.49
8Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu87.34
9Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie86.39
10Uniwersytet Śląski w Katowicach86.02
11Gdański Uniwersytet Medyczny85.17
12Uniwersytet Medyczny w Łodzi84.88
13Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu84.69
14Politechnika Wrocławska84.56
15Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie83.91
16Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie83.61
17Politechnika Warszawska82.50
18Uniwersytet Łódzki81.48
19Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu81.44
20Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach81.36
21Uniwersytet Gdański80.43
22Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu79.31
23Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu79.18
24Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach78.46
25Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie78.10
26Politechnika Gdańska77.72
27Politechnika Łódzka77.36
28Uniwersytet Medyczny w Lublinie77.13
29Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II76.76
30Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie76.63
31Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie76.41
32Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie74.96
33Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie74.91
34Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku73.83
35Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu73.34
36Politechnika Poznańska73.30
37Politechnika Śląska w Gliwicach73.01
38Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu72.38
39Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie71.80
40Uniwersytet Opolski71.12
41Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie70.90
42Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie70.66
43Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie70.55
44Warszawski Uniwersytet Medyczny70.17
45Politechnika Opolska68.71
46Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie67.81
47Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy65.87
48Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie64.44
49Politechnika Częstochowska64.27
50Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki63.96
Metodologia   |   Pełna tabela   |   Wersja .JPG

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt