MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Metodologia   |   Pełna tabela   |   Wersja .JPG
Nazwa uczelniWSK.
1Uniwersytet Jagielloński100
2Uniwersytet Warszawski91.29
3Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie89.33
4Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach88.77
5Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu84.95
6Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie83.48
7Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu82.21
8Gdański Uniwersytet Medyczny81.31
9Uniwersytet Medyczny w Białymstoku79.92
10Warszawski Uniwersytet Medyczny78.08
11Uniwersytet Wrocławski77.39
12Uniwersytet Medyczny w Lublinie77.36
13Politechnika Warszawska76.63
14Uniwersytet Gdański76.62
15Uniwersytet Medyczny w Łodzi76.19
16Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu75.13
17Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie70.12
18Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie69.82
19Uniwersytet Śląski w Katowicach68.35
20Akademia Obrony Narodowej w Warszawie67.55
21Politechnika Gdańska65.91
22Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie65.04
23Politechnika Wrocławska64.70
24Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II64.10
25Politechnika Łódzka63.66
26Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie62.44
27Uniwersytet Łódzki62.07
28Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie59.69
29Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu59.57
30Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu58.89
31Politechnika Śląska w Gliwicach58.26
32Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie58.15
33Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie57.61
34Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie56.22
34Politechnika Częstochowska56.22
36Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu55.55
37Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu55.50
38Politechnika Poznańska52.80
39Szkoła Główna Handlowa w Warszawie51.28
40Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie50.93
41Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie50.40
42Uniwersytet w Białymstoku50.22
43Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku48.43
44Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie45.62
45Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach44.34
46Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie43.95
47Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza43.00
48Uniwersytet Opolski40.70
49Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu39.82
50Politechnika Opolska39.10
Metodologia   |   Pełna tabela   |   Wersja .JPG

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt