MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Uczelnia otrzymała milion złotych za najlepszy program studiów dla kierunku Mechatronika prowadzonego w Instytucie Technicznym. To jedyny PWSZ nagrodzony w konkursie MNiSW w końcu ub. roku.

Spośród 207 nadesłanych z całej Polski wniosków, Komisja wyłoniła 62 podstawowe jednostki organizacyjne uczelni lub uczelnie, które opracowały najlepsze programy kształcenia zgodne z Krajowymi Ramami Kwalifikacji, przeznaczone do realizacji począwszy od roku akademickiego 2012/13 oraz wdrożyły lub wdrażają najbardziej zaawansowane systemy poprawy jakości kształcenia.

Instytut Techniczny przeznacza tę dotację na wzbogacenie bazy dydaktycznej m.in. o nowoczesny sprzęt z zakresu elektropneumatyki, sterowników przemysłowych, sieci komputerowych, systemów alarmowych i kontroli dostępu oraz inne laboratoria. Ponadto zostaną opracowane i wdrożone wewnętrzne – instytutowe procedury zapewnienia jakości kształcenia na kierunku Mechatronika oraz wdrożony zostanie serwis informatyczny wspierający system zapewnienia jakości kształcenia.

Dotacja przeznaczona zostanie również na wyjazdy studentów do zakładów branży mechatronicznej, pozyskiwanie dodatkowych uprawnień, realizację zajęć laboratoryjnych w mniejszych grupach oraz realizację niektórych modułów przez praktyków współpracujących z przemysłem. Ponadto dofinansowanie będzie mogło być wykorzystane m.in. na pokrycie kosztów dodatkowych praktyk zawodowych czy lepsze przygotowanie wykładowców akademickich i wprowadzanie do programu kształcenia innych innowacyjnych elementów.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt