MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


W państwowych wyższych szkołach zawodowych studiuje obecnie 80 tys. studentów, z czego 56 tys. na studiach stacjonarnych. W minionym piętnastoleciu mury tych uczelni opuściło ponad 210 tys. osób. Dlaczego zdecydowali się na studia w PWSZ, jak oceniają swoje studia? Odpowiedzi udzielili nam studenci i absolwenci PWSZ w Gnieźnie.

Adriana Rokosik, studentka III roku zarządzania i inżynierii produkcji

– Uczelnia jest blisko mojego domu i właściwie przez lata wiedziałam, że chcę studiować właśnie tu, w Gnieźnie. Zarządzanie i inżynieria produkcji są kierunkami, jakie interesowały mnie jeszcze w szkole średniej. Owszem, rozważałam podjęcie nauki w innym mieście, ale zadecydował także czynnik finansowy: w Gnieźnie są niższe koszty utrzymania i studiowania niż w dużych ośrodkach akademickich. Poziom kształcenia jest tu wysoki, bo większość kadry akademickiej to profesorowie z Politechniki Poznańskiej.

Igor Siwka, student III roku ochrony środowiska

– Studia w PWSZ w Gnieźnie polecili mi znajomi. Wybrałem je ze względu na nowoczesną bazę, umożliwiającą laboratoryjne badania tworzyw sztucznych, mikrobiologii, wytrzymałości materiałów. Na kierunku ochrona środowiska uczymy się na specjalistycznym sprzęcie, np. w laboratoriach przemysłowych. Dzięki Uczelni odbyłem praktyki w Archipelagos – Institute of Marine Conservation w Grecji, gdzie prowadziłem wspólnie z koleżanką z roku dwa projekty: główny to poszukiwanie mikroplastików we wnętrznościach ryb i ogórków morskich, a kolejny to badanie degradacji różnych rodzajów toreb plastikowych w różnych warunkach. Nurkowaliśmy i zwiedzaliśmy okolicę.

Grzegorz Walczak, chemik, pracownik instalacji w firmie „Ekos-Poznań”. Absolwent studiów inżynierskich na kierunku ochrona środowiska (rok ukończenia studiów: 2008) oraz studiów magisterskich w Politechnice Poznańskiej na kierunku technologie ochrony środowiska

– Studia inżynierskie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie pomogły mi zdobyć wiedzę, niezbędną do wykonywania zawodu. Poziom oraz jakość kształcenia był i jest wysoki, co czyni ją nie tylko renomowaną uczelnią, ale uczy samodzielności i gwarantuje radzenie sobie w trudnych oraz stresujących sytuacjach. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają mi na pracę ze specjalistycznym sprzętem, wykwalifikowanymi ludźmi, rozwiązywanie problemów technologicznych, a tym samym pozwala dbać o ochronę i rozwój środowiska naturalnego. Poprzez kontakt z nowoczesnymi technologiami i zajęcia praktyczne uczelnia dała mi perspektywę znalezienia dobrze płatnej pracy

Bartosz Bylicki, założyciel agencji interaktywnej „Godmode” (www.godmode.biz), która świadczy profesjonalne usługi związane m.in. z identyfikacją w Internecie. Absolwent studiów inżynierskich na kierunku informatyka (rok ukończenia: 2010), szef Koła Naukowego Informatyków „Codefly” w uczelni.

– Coraz mniej osób wierzy w praktyczne przygotowanie do pracy zawodowej przez uczelnie wyższe. Żadne studia w sposób sztuczny nie wszczepią w opornego studenta sukcesu w przyszłym życiu zawodowym. Jeżeli natomiast uczeń wykaże odrobinę zainteresowania, a wiedzę zdobytą podczas wykładów czy ćwiczeń będzie starał się zgłębiać – wtedy nie powinien mieć najmniejszych problemów związanych z przyszłą pracą.

Ukończenie PWSZ w Gnieźnie pozwoliło mi zdobyć praktyczną wiedzę, którą wykorzystuję na co dzień w pracy z klientami. Uczelnia przygotowuje nie tylko od strony technicznej do wykonywania zawodu, ale także pozwala zdobyć umiejętności związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Wszelkie wątpliwości jakie napotykałem podczas moich studiów, były rozwiewane jeśli nie przez studentów, to na pewno przez pełnych pasji wykładowców, za co mogę być dzisiaj wdzięczny.

Paweł Prell, programista w firmie DAW – Systems, absolwent studiów inżynierskich na kierunku informatyka (rok ukończenia: 2008). Studia ukończone z podwójnym wyróżnieniem (za wyniki w nauce i za wyniki sportowe).

– Studia inżynierskie w PWSZ w Gnieźnie mogą stanowić solidną podstawę w zakresie stosowania technologii informatycznych oraz metod wytwarzania oprogramowania. Zdobyta wiedza z całą pewnością jest fundamentalna dla mojej pracy i stanowi podstawę w dalszym rozwijaniu moich umiejętności oraz doświadczenia.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt