MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Rusza ósma edycja konkursu na kreatywną kampanię rekrutacyjną szkoły wyższej - Genius Universitatis 2019. Konkurs ma charakter otwarty - jest adresowany do wszystkich polskich uczelni, a udział w konkursie jest bezpłatny.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie do 13.02 2019 r. internetowego formularza zgłoszeniowego na stronie KONKURSU wraz z załącznikami dokumentującymi stosowane działania. Do konkursu można zgłaszać narzędzia marketingowe wykorzystywane w rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/19.

Do konkursu uczelnie mogą zgłaszać prace w jednej lub wielu kategoriach:

  • Reklama prasowa
  • Event wspierający rekrutację
  • Gadżet promocyjny
  • Kampania w mediach społecznościowych
  • Video online
  • Content marketing
  • Serwis rekrutacyjny

Prace konkursowe oceniać będzie kapituła złożona ze znakomitych ekspertów marketingu: Katarzyna Dragović, Paweł Janas, Artur Jabłoński, Ewa Opach, Jacek Szlak, Bianka Siwińska.

Zwycięzcy konkursu zostaną uhonorowani dyplomami i statuetkami. W każdej kategorii przewidziane są nagrody związane z promocją.

Finał konkursu nastąpi podczas XXXI Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego 2019
(PKiN, Warszawa, 8 marca 2019 r.)

Więcej na: www.genius.perspektywy.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt