MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


„Kosmiczne” sale dla stomatologów, ekrany 5K i aktorzy w roli pacjentów – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach otwiera nowe Centrum Symulacji Medycznej

Symulatory pacjentów, które krwawią, pocą się, sinieją a nawet rozmawiają ze studentami. Ponad 50 unitów stomatologicznych, na których przyszli dentyści ćwiczą borowanie, leczenie kanałowe czy protetykę- to tylko część wyposażenia nowego Centrum Symulacji Medycznej w Zabrzu, które dla swoich studentów uruchomił Śląski Uniwersytet Medyczny. Na pięciu piętrach studenci mają do dyspozycji 7 sal symulacyjnych, wyposażonych w najnowocześniejsze fantomy.

„Przykładem jest symulator pacjenta w sali operacyjnej wyposażony w nowatorski system fizjologicznego płuca. Dzięki temu modułowi reaguje on automatycznie na podawane leki, przeprowadzaną tlenoterapię i wentylację zastępczą jednocześnie rozpoznając jej skuteczność” tłumaczy Tomasz Lemm – kierownik Centrum Symulacji Medycznej w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego – „z kolei symulatory rodzącej wyposażone są w automatyczne moduły porodowe. Funkcja ta pozwala na przyjęcie porodu fizjologicznego, jak również  symulowanie  patologii towarzyszących porodowi,  takich jak dystocja barkowa czy poród pośladkowy”.

Nowością jest także część przeznaczona dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego. Dwie sale wyposażone w prawdziwe unity stomatologiczne i fantomy pozwalają na ćwiczenie umiejętności manualnych przyszłych dentystów. Modele zębów, których struktura odwzorowuje różne przypadki kliniczne,  pozwalają na naukę leczenia próchnicy, zakładania wypełnień czy preparację kanałową.  Wszystko przebiega tak, jak w prawdziwym gabinecie.

Nowoczesna symulacja to jednak nie tylko symulatory, ale też coraz bardziej zaawansowane oprogramowanie komputerowe. Dzięki umowie  partnerskiej z firmą Asseco Poland SA, SUM, jako pierwsza uczelnia w Polsce, uruchomił w Centrum  pracownię do nauki kompleksowej obsługi informatycznego systemu szpitalnego.  Umożliwia to studentom zdobywanie niezbędnych  umiejętności z  zakresu  obsługi narzędzi informatycznych, z jakimi przyjdzie im zetknąć się w szpitalach lub przychodniach.

Kolejną oddaną do użytku salę informatyczną wyposażono w nowoczesne stacje  typu All-in-one z rozdzielczością ekranów 5K oraz oprogramowaniem do nauki radiologii.  Dzięki temu studenci będą mogli zapoznać się z większą liczbą przypadków chorobowych oraz nauczyć  ich analizy.

Od tego roku zajęcia z symulacji medycznej będą się odbywać także z udziałem tzw. pacjentów standaryzowanych. Są to specjalnie zatrudnione osoby, które po ukończeniu odpowiedniego  szkolenia wcielają się w rolę pacjentów. Dzięki temu studenci uczą się budowania relacji oraz odpowiedniej komunikacji z chorymi i ich rodzinami, a także przekazywania trudnych informacji.

Centrum Symulacji Medycznej w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego powstało w ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). Dofinansowanie z UE wyniosło niemal 23 mln zł z przeznaczeniem na Centra Symulacji Medycznej w Zabrzu i Katowicach.  W sumie koszt zabrzańskiego obiektu to ponad 35 mln zł, na który – obok środków  z projektu – złożyły się pieniądze z Ministerstwa Zdrowia, uczelni, Urzędu Miasta Zabrze oraz  Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   w Katowicach.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt