MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


2018 Nazwa szkoły WSK
1Technikum nr 7 w ZSE-M100
2Technikum Elektroniczne w ZSE im. WP97.14
3Technikum Elektroniczne im. Obr. Lublina 1939 r.95.01
4Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności94.78
5Technikum Nowocz. Techn. im. J.Pawła II w ZSP94.20
6Technikum nr 5 w ZS Ponadgimnazjalnych93.03
7Publiczne Technikum nr 3 w ZS Ekonomicznych85.88
8Technikum nr 1 w ZSB im. Tadeusza Kościuszki85.04
9Technikum Mechatroniczne nr 1 w ZSLiT nr 184.58
10Technikum Komunikacji w ZS Komunikacji81.48
11Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska nr 378.44
12Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie w ZS nr 577.95
13Technikum w ZS Gastronomiczno-Hotelarskich76.76
14Technikum Turyst.-Gastron. ZSP MSG76.64
15Technikum Leśne im. Adama Loreta w ZSL75.83
16Technikum nr 3 w ZSG im. F. Gajewskiej-Karamać75.72
17Technikum Zawodowe nr 4 w ZS nr 8 im. St. Staszica75.40
18Technikum nr 4 w ZS Elektrycznych73.99
19Technikum Elektryczne w ZS Elektrycznych72.29
20Technikum nr 1 w ZS Chemiczno-Med. i Ogólnokszt.71.97
21Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych71.87
22Technikum nr 17 w ŚTZN70.72
23Technikum nr 4 w ZS nr 670.48
24Publiczne Technikum nr 5 w ZSE im. T. Kościuszki70.29
25Technikum Ekonomiczne nr 1 w ZSE-A70.10
26Tech. Geol.-Geod.-Drog. im. St. Kluźniaka69.79
27Technikum w ZS Ponadgimnazjalnych69.66
28Technikum nr 1 w ZS im. Władysława Szybińskiego69.63
29Technikum nr 10 w ZSP nr 10 im. Jana Szczepanika69.34
30*Technikum im. ks. prof. J. Tischnera69.29
30Technikum nr 10 w Elektron. Zakładach Naukowych69.04
31Technikum nr 27 im. prof. J. Zawadzkiego68.95
32Technikum nr 4 w ZS nr 468.78
33Technikum nr 2 w ZSP nr 2 RCKUiP im. T. Kościuszki68.34
34Publiczne Technikum Leśne w ZS67.78
35Technikum w ZSO im. Jana Pawła II67.59
36Technikum w ZSP im. Ignacego W. Zakrzewskiego67.48
37Technikum nr 13 w ZS Geodezyjno-Technicznych67.32
38Technikum w ZSE im. prof. Oskara Langego67.22
39Technikum Elektryczno-Elektroniczne w ZSE-E67.13
40Technikum nr 1 w CKZiU nr 267.04
41Technikum Budow. im. gen. Wł. Andersa w ZSB nr 166.80
43Technikum nr 3 w ZS Ekonomicznych65.90
44Technikum nr 1 w ZS Techniczno-Informatycznych65.72
45Technikum nr 2 w ZS Ogólnokształcąco-Technicznych65.62
46Publiczne Technikum nr 1 w ZSTiO im. K. Gzowskiego65.57
47Technikum Budowlano-Geodezyjne w PSBiG65.54
48Technikum w ZS CKR im. Jadwigi Dziubińskiej 65.53
49Technikum nr 1 w ZS Ekon. im. bł. ks. Romana Sitki65.37
50Technikum Ekonomiczne nr 1 w ZSLiE nr 165.11

*) W pierwotnie opublikowanej klasyfikacji Rankingu Techników, Technikum im. ks. prof. J. Tischnera w Limanowej nie zostały zaliczone wszystkie sukcesy w olimpiadach. Po uwzględnieniu uwag pozycja szkoły została ponownie przeliczona i szkoła ta awansowała z pozycji 121 na pozycję 30 w kraju. Za pomyłkę przepraszamy.
Jednocześnie uległo też zmianie miejsce Technikum w ZSTiO im. Jana Pawła II w Limanowej (jest na pozycji 300).

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt