MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Absolwent programów MBA w opinii pracodawców Studia MBA odgrywają na świecie a także – coraz częściej – w Polsce istotną rolę w kształceniu zawodowym menedżerów. Przynoszą absolwentom wymierne korzyści w postaci awansu zawodowego, prestiżu oraz wynagrodzenia. Uzyskanie tytułu Master of Business Administration łączy się z dużymi nakładami finansowymi, koszt takich studiów sięga kilkudziesięciu tysięcy Euro.

Najlepsi wśród oferujących studia menedżerskie MBA

W badaniu poproszono respondentów, aby kierując się własnym doświadczeniem i odczuciami, wskazali minimum trzech organizatorów programów MBA kształcących najlepszych kandydatów na stanowisko menedżerskie. Największą liczbę wskazań otrzymała, podobnie jak w poprzednim roku, Szkoła Główna Handlowa (49,9 proc.). Na drugim miejscu uplasowała się Akademia Leona Koźmińskiego (39,1 proc.), a na trzecim Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej uzyskując 17,6 proc. wskazań. Kolejne czwarte i piąte miejsce zajęły Międzynarodowe Centrum Zarządzania, Wydział Zarządzania UW (15,3 proc.) oraz Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (12,7 proc.). Pierwszą dziesiątkę zamyka Politechnika Krakowska 9,6 proc. wskazań.

Z kolei w rankingu programów MBA pierwsze i drugie miejsce zajęła Szkoła Główna Handlowa z Canadian Executive MBA (wskaźnik rankingowy 100) oraz MBA (wskaźnik 82,63). Trzecie, czwarte i piąte miejsce przypadło programom Akademii Leona Koźmińskiego, odpowiednio Executive MBA (61,83), MBA (55,15) oraz Euro MBA (46,76). W pierwszej dziesiątce rankingów programów znalazły się również Executive MBA – Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, Executive MBA oraz EMBA po polsku Uniwersytetu Warszawskiego, a także program MBA Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Menedżer idealny

Jednym z istotnych celów badania było rozpoznanie cech idealnego menedżera w opinii pracodawców, próba nakreślenia „sylwetki” modelowego menedżera w perspektywie ukończenia studiów MBA. Pracodawcy poproszeni zostali o wskazanie trzech najważniejszych kryteriów stanowiących podstawę oceny menedżera. Najczęściej wskazywano znajomość branży, w której przedsiębiorstwo funkcjonuje (73,8 proc.) oraz doświadczenie zawodowe (kilkuletnie) na stanowisku menedżera (69,7 proc.). Prawie co drugi respondent wskazał jako istotne umiejętności interpersonalne i negocjacyjne.

Absolwenci MBA w oczach pracodawców

Studia menedżerskie MBA są powszechnie znane wśród pracodawców średnich i dużych przedsiębiorstw. Około jednej trzeciej firm prowadzących działalność na terenie Polski zatrudnia absolwentów MBA. W zrealizowanym badaniu tylko 19,1 proc. respondentów zadeklarowało, że finansowało lub współfinansowało tego typu studia swojemu pracownikowi. Fakt posiadania dyplomu ukończenia studiów MBA nie gwarantuje jednak zatrudnienia. Tylko co dziesiąte przedsiębiorstwo deklaruje, że przy rekrutacji warunek posiadania takiego dyplomu jest konieczny, a dla 58,4 proc. respondentów ma to znaczenie przy podejmowaniu decyzji o awansie pracownika na wyższe stanowisko.

Kryteria rekrutacyjne menedżerów

Większość organizatorów programów MBA w Polsce stanowią uczelnie wyższe cieszące się dużym zaufaniem zarówno wśród pracodawców, jak i studentów. Część programów bazuje na efektach współpracy z prestiżowymi, zagranicznymi uczelniami takimi jak: University of Quebec AT Montreal, University of Colorado, Georgia State University of Atlanta.

  • Zatrudniając absolwenta studiów menedżerskich pracodawcy zwracają przede wszystkim uwagę na markę uczelni, w której kandydat ukończył studia (68,4 proc.).
  • W mniejszym stopniu liczy się sam fakt odbycia takich studiów – ma to znaczenie dla co piątego pracodawcy (20,7 proc.). Mało istotne są takie kryteria jak treści nauczania (zaledwie 7,1 proc. wskazań pozytywnych), jak również kraj, w którym kandydat ukończył studia MBA (3,8 proc.). Dla blisko połowy pracodawców znaczenie mają umiejętności i ocena merytoryczna kandydata (40,7 proc.) oraz (w nieco mniejszym stopniu) ranga i prestiż organizatora programu (37,4 proc.).
  • Dla co piątego respondenta znaczenie ma jakość konkretnego programu studiów oferowanego przez uczelnią (21,9 proc.).

prof. dr hab. Jan Garlicki,
dyrektor generalny
Centrum Badań
Marketingowych INDICATOR

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt