MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


20 polskich uczelni i Fundacja "Perspektywy" promowały wspólnie studia w naszym kraju podczas targów edukacyjnych w Mińsku.

Program „Study in Poland” corocznie organizuje polskie stoisko narodowe na targach edukacyjnych „Obrazovanie i Kariera” organizowanych w stolicy Białorusi. Ze względu na liczbę uczestniczących uczelni tegoroczne stoisko było największym z dotychczasowych.

Od czterech lat widzimy stały wzrost zainteresowania ofertą edukacyjną polskich szkół wyższych. Ale popularność stoiska "Study in Poland" podczas tegorocznych targów przeszła nasze najśmielsze oczekiwania!

Młodzieży białoruskiej było nie tylko więcej w porównaniu z rokiem poprzednim, ale była też ona lepiej przygotowana - większość wiedziała wstępnie, jakie studia i w jakich uczelniach ją interesuje. W sobotę, 13 lutego, przyszli studenci licznie odwiedzali nasze stoisko wraz z rodzicami oraz rodzeństwem. Były to rozmowy bardzo konkretne i merytoryczne, które, z pewnością, można uznać za początek rekrutacji właściwej.

Studenci z Białorusi stanowią drugą – po Ukraińcach - największą grupę wśród studentów obcokrajowców w Polsce, w 2015 roku było ich 4118 (prawie każdy dziesiąty student zagraniczny w Polsce). Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców obu krajów (Białoruś – 9,5 mln, Ukraina – 47 mln) odsetek młodzieży białoruskiej studiującej w Polsce jest prawie dwa razy wyższy niż w przypadku młodzieży ukraińskiej. To najlepiej pokazuje znaczenie działań prowadzonych w ramach programu Study in Poland na Białorusi.

W dniach 11-13 lutego na targach „Obrazovanie i Kariera” w Mińsku w ramach wspólnego stoiska programu „Study in Poland” ofertę edukacyjną prezentowała rekordowa liczba 20 uczelni. Były to:

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Study in Lublin
 • Uczelnia Łazarskiego
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Graduate School for Social Research (GSSR)
 • Politechnika Łódzka
 • Collegium Civitas
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Aktywność grupy polskich uczelni na kierunku wschodnim pozwala przypuszczać, że w kolejnych latach liczba białoruskich studentów w Polsce będzie rosła!

www.studyinpoland.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt