MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Dr hab. Aneta Majkowska, prof. PWSZ w Głogowie została członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Nominację Pani Profesor wręczył minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Polska Komisja Akredytacyjna to niezależne gremium ekspertów, które działa na rzecz doskonalenia jakości kształcenia we wszystkich polskich uczelniach publicznych i niepublicznych. Jej zadaniem jest dokonywanie ocen programowych i instytucjonalnych oraz  przedstawianie ich wyników ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego. PKA wydaje także opinie w sprawie tworzenia nowych uczelni oraz przyznawania uczelni bądź jej jednostce organizacyjnej uprawnień do prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie.

W skład Polskiej Komisji Akredytacyjnej wchodzą zespoły ekspertów, działające w ramach różnych obszarów kształcenia. Profesor Aneta Majkowska będzie pracować w zespole ds. nauk humanistycznych.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt