MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


17 listopada 2015 w oświęcimskiej PWSZ odbyła się konferencja pt. „Historia mówiona w edukacji historycznej młodego pokolenia Polaków”,której organizatorami byli: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, Instytut Pamięci Narodowej oddział w Krakowie oraz Stowarzyszenie Auschwitz Memento.

Uczestniczyli w niej nauczyciele przedmiotów humanistycznych, wychowawcy, studenci i wykładowcy uczelni.
Konferencja przybliżyła losów Polaków w czasie II wojny światowej na przykładzie portalu internetowego "Głosy z Auschwitz" oraz skoroszytu edukacyjnego "Na szlaku historii w Małopolsce. Galeria wielkich Polaków".

Prelegentami konferencji byli: Zbigniew Klima (wykładowca PWSZ Oświęcim), Bogdan Wasztyl (Stowarzyszenie Auschwitz-Memento) oraz Dariusz Gorajczyk (Instytut Pamięci Narodowej).

Udział w konferencji był bezpłatny. Uczestnicy otrzymali materiały IPN.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt