MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Międzynarodowa współpraca gospodarcza, problemy przedsiębiorców czy nowoczesne rozwiązania – to tylko niektóre z kwestii, które były poruszane na listopadowej Międzynarodowej Konferencji pod nazwą: „Perspektywy rozwoju przedsiębiorstw w Europie Środkowo-Wschodniej". Organizatorem wydarzenia była PWSZ w Suwałkach, Wydział Ekonomii, Katedra Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.

- Przedsiębiorczość w północno-wschodniej Polsce różni się od tej w pozostałej części kraju. Wpływ ma na to m.in. specyficzne położenie regionu – mówi profesor Aleksander Maksimczuk, wykładowca PWSZ w Suwałkach oraz Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.

Głównym celem konferencji było zaprezentowanie wyników badań i doświadczeń praktycznych oraz wymiana poglądów na temat perspektyw rozwoju przedsiębiorstw w krajach Europy Środkowo - Wschodniej. Wzajemna współpraca pomiędzy jednostkami gospodarczymi z różnych krajów jest korzystna obustronnie. Zapewnia ona wiele szans i korzyści dla firm zlokalizowanych szczególnie wzdłuż granic polskiej, ukraińskiej, białoruskiej, litewskiej oraz słowackiej. - Nie bez znaczenia dla funkcjonowania przedsiębiorstw są też różnego rodzaju wydarzenia o zasięgu globalnym - zauważa prof. Maksimczuk. Chodzi tu o uszczelnianie granic czy rosyjskie embargo. Tracą na tym właśnie przedsiębiorcy nastawieni na eksport na wschód. Na problemy przedsiębiorców wpływ ma też niejednokrotnie konkurencja na rynku czy też brak odpowiedniej polityki gospodarczej wspomagającej handel i usługi.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt