MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Wielonarodowość  Rzeczypospolitej i powrót do minionych czasów mają głęboki sens. Wspólne korzenie, różne kultury –  to wartości kulturowe poprzednich epok, które zostały  zaprezentowane  podczas międzynarodowej  konferencji  w Państwowej Wyższej  Szkole Zawodowej im. Edwarda F.  Szczepanika  w Suwałkach, która odbyła się 13 czerwca 2015 roku.

Konferencja,  zorganizowana przez  Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach i Państwową Wyższą  Szkołę Zawodową  w Suwałkach, poświęcona  była – jak wskazuje temat – poszukiwaniu wspólnych korzeni kulturowych  Polski i Litwy, a jej problematykę referowali naukowcy obu krajów.

Tematyka konferencji oraz nazwiska referentów – naukowców uniwersytetów białostockiego i wileńskiego – przyciągnęły bardzo wielu zainteresowanych: nauczycieli różnych przedmiotów, pracowników samorządów terytorialnych, pracowników naukowych Uniwersytetu w Białymstoku i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach oraz  studentów tych uczelni. Warto podkreślić, że wśród uczestników konferencji byli mieszkający w Polsce Litwini.

W czasie odbywającej się po wykładach dyskusji podkreślano zarówno merytoryczne, jaki i duchowe jej wartości oraz wyrażano potrzebę organizowania częstszych tego typu spotkań z udziałem badaczy problematyki wielo- oraz międzykulturowości  narodów „ściany wschodniej”.

Walory poznawcze wygłoszonych referatów, dotyczące chociażby przynależności  narodowej Adama Mickiewicza, podkreślali również uczestniczący w konferencji studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach oraz Uniwersytetu w Białymstoku. Świadczy to o tym, iż poruszona podczas spotkania problematyka była interesująca i ważna zarówno dla starszego, jak i młodego pokolenia.

www.pwsz.suwalki.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt