MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

Nie od dzisiaj wiadomo, że pracodawcy poszukują osób, które wraz z dyplomem ukończenia studiów, potwierdzają zdobycie praktycznych umiejętności. Nie wszyscy absolwenci mogą spełnić ten warunek współczesnego rynku pracy, jednak absolwenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Staszica w Pile, największej uczelni publicznej północnej Wielkopolski, mogą pochwalić się idealnym połączeniem teorii z praktyką.

Doskonałym przykładem tego dobrze skomponowanego duetu są STUDIA DULANE – innowacyjny projekt edukacyjny, który PWSZ w Pile realizuje na studiach inżynierskich. Studia te charakteryzują się znaczną przewagą zajęć praktycznych w porównaniu do studiów prowadzonych wyłącznie w tradycyjnej formie. Począwszy od drugiego semestru, studenci mogą otrzymać propozycję  udziału w projekcie „studia dualne” w zakładach pracy, z którymi Uczelnia podpisała umowy. Warto podkreślić, że są to prestiżowe firmy krajowe oraz międzynarodowe jak m.in.: Philips Lighting Poland, Quad Graphisc Europe, SeaKing Poland, Dendro Poland, SAPA Aluminium, H.Essers Transport Company Poland . Uczelnia ma obecnie podpisanych 12 umów w ramach studiów dualnych, stając się tym samym jedyną Uczelnią w kraju, realizującą ten nowatorski projekt na tak szeroka skalę.

Rekrutację na studia dualne prowadzi samo przedsiębiorstwo partnerskie uczelni, najczęściej biorąc pod uwagę średnią ocen ze studiów, znajomość języka obcego i co najważniejsze, wyniki rozmowy kwalifikacyjnej. Studia dualne mogą rozpocząć się od drugiego roku. W zależności od roku studiów, student uczęszcza kilka dni w tygodniu na zajęcia, a kilka spędza na specjalistycznych praktykach w wybranej firmie.

Co ważne, za praktyki studenci otrzymują dodatkowe stypendium, fundowane przez firmę. Mogą również uzyskać certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę. Po ukończeniu studiów dualnych, absolwent oprócz dyplomu inżyniera, posiadać będzie tak poszukiwane na obecnym rynku pracy doświadczenie zawodowe.

Praktyczny profil kształcenia dotyczy także nowości w ofercie – pierwszych w regionie STUDIÓW MAGISTERSKICH, prowadzonych na kierunku PRACA SOCJALNA.

Jak podkreśla Rektor Uczelni – prof. nadzw. dr hab. Donat Mierzejewski - Studia magisterskie nastwione są przede wszystkim na praktyczne przygotowanie specjalistach kadr. Kierujemy ofertę do absolwentów wielu kierunków: zarówno humanistycznych, medycznych, jak również ekonomicznych. Specjalności: zarzadzanie projektami socjalnymi oraz wsparcie społeczne i rehabilitacja w pracy socjalnej,  są bowiem tak skonstruowane, że w przeciągu 4 semestrów, można albo poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności praktyczne albo przekwalifikować się i tym samym zwiększyć swoje możliwości na rynku pracy, który jest coraz bardziej nastawiany na zatrudnienie dobrze i  praktycznie przygotowanych specjalistów wsparcia socjalnego.

Planując więc drogę przyszłej kariery zawodowej, warto skorzystać z możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego już podczas studiów. PWSZ w Pile zaprasza więc do wyboru oferty kierunków technicznych, ekonomicznych, medycznych i humanistycznych, których absolwenci doskonale potrafią odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy XXI wieku. 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt