MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Coraz częściej na uzupełnienie bądź podniesienie kwalifikacji decydują się osoby pracujące lub takie, które z różnych względów, np. z powodu wychowywania dzieci, nie mogły podjąć studiów dziennych. Wychodząc naprzeciw takim osobom Instytut Neofilologii PWSZ w Nysie proponuje studia dzienne w trybie popołudniowym.

Coraz częściej na uzupełnienie bądź podniesienie kwalifikacji decydują się osoby pracujące lub takie, które z różnych względów, np. z powodu wychowywania dzieci, nie mogły podjąć studiów dziennych. Wychodząc naprzeciw takim osobom Instytut Neofilologii PWSZ w Nysie proponuje studia dzienne w trybie popołudniowym.

Oferowane przez Instytut Neofilologii kierunki studiów to filologie: angielska i germańska oraz język biznesu angielski. Program studiów niczym nie będzie się różnił od dotychczasowego programu a absolwenci będą legitymować się „normalnym” dyplomem ukończenia studiów I stopnia (licencjackich). Inny będzie jedynie tok prowadzenia zajęć, tzn. zostanie utworzona specjalna grupa, w której zajęcia będą odbywać się tylko po południu. Studia w trybie dziennym są oczywiście bezpłatne a studenci pracujący będą mogli korzystać z różnych przywilejów przysługujących studentom, na przykład będą mogli odbyć jeden bądź dwa semestry swoich studiów na jednej z uczelni partnerskich za granicą. Na filologii germańskiej na przykład istnieje możliwość studiowania w Niemczech bądź w Austrii, co umożliwia tzw. żywy kontakt z językiem. A jeśli ktoś nie chce zbytnio oddalać się od domu, to może swoich sił spróbować na partnerskim uniwersytecie w Opavie w Republice Czeskiej. To tylko 90 km od Nysy! Studia w Republice Czeskiej mają jeszcze jeden atut. Studenci, którzy w ramach wymiany studiowali jeden semestr w Opavie, po powrocie biegle posługiwali się językiem czeskim.

Wszystko wskazuje również na to, że nasza oferta powinna być szczególnie atrakcyjna dla nauczycieli języków obcych w przedszkolach. Od 1 września 2014 roku MEN wprowadziło bowiem zmiany w podstawie programowej nauczania przedszkolnego. W świetle tych zmian każde przedszkole od 1 września 2015 r. będzie miało obowiązek zapewnić zajęcia z języka obcego dla pięciolatków, a od 1 września 2017 r. dla wszystkich dzieci. Rozporządzenie definiuje również wymagane kwalifikacje zawodowe nauczycieli. Po okresie przejściowym, tj. od roku szkolnego 2020/21 nauczyciele będą musieli posiadać przygotowanie w zakresie wczesnego nauczania języka. Studia na naszej uczelni dają takie  kwalifikacje.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt