MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


W pierwszej połowie lutego 2015 r. miało miejsce spotkanie władz oraz studentów PWSTE w Jarosławiu z przedstawicielami Silvermedia i Grupy Adamed. JM Rektor, prof. nadzw. dr hab. Wacław Wierzbieniec gościł dodatkowo burmistrza Jarosławia, Waldemara Palucha. Ze strony Uczelni obecni byli kanclerz, Robert Wiśniewski oraz doc. dr Irena Brukwicka, dyrektor Instytutu Ochrony Zdrowia i doc. dr Dorota Dejniak, dyrektor Instytutu Inżynierii Technicznej.

Głównym celem wizyty, na którą składało się także spotkanie ze studentami I i II roku pracy socjalnej, III i IV roku pielęgniarstwa oraz II roku informatyki, było omówienie możliwości utworzenia w wynajmowanym obecnie przez Silvermedia budynku uczelni przy ul. Grunwaldzkiej, tzw. Centrum Zarządzania Informacją Medyczną. Znaleźliby w nim zatrudnienie studenci i absolwenci jarosławskiej uczelni. Dzięki temu młodzież skorzystałaby z możliwości uzupełnienia wiedzy teoretycznej aspektami praktycznego doświadczenia zawodowego pod okiem fachowców z Grupy Adamed, firmy farmaceutyczno-biotechnologicznej będącej liderem na polskim rynku leków nowej generacji.
Kontynuacją zapoczątkowanej współpracy, która wspiera rozwój regionu poprzez przyciąganie nowych inwestycji i promocję tworzenia miejsc pracy, zainteresowanie wyraził także burmistrz miasta Jarosławia. Waldemar Paluch zadeklarował przygotowanie terenów inwestycyjnych włączanych do Wolnych Stref Ekonomicznych, gdzie inwestorzy, jak Silvermedia czy Grupa Adamed, mogliby prowadzić działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach.

Zdaniem reprezentujących Grupę Adamed: dyrektora finansowego, Pawła Roszczyka oraz odpowiedzialnego za nowoczesne kanały komunikacji, business unit managera, Mariusza Borkowskiego - Centrum Zarządzania Informacją Medyczną, którego otwarcie zaplanowano na drugi kwartał 2015 r. - będzie służyło podnoszeniu efektywności procesów terapeutycznych, wzmacniając relację Grupy Adamed z pacjentami i przedstawicielami środowiska medycznego.


Z firmą Silvermedia, reprezentowaną podczas spotkania przez prezesa zarządu, dr. inż. Ireneusza Wochlika i Wiceprezesa dr. inż. Jarosława Bułkę - PWSTE podpisała w dniu 9 lipca 2014 r. porozumienie, którego celem jest pobudzanie aktywności innowacyjnej i doskonalenie zawodowe kadry, transfer wiedzy do praktyki gospodarczej, wzbogacenie procesu dydaktycznego studentów o praktyczne aspekty w dziedzinie informatyki oraz promocja osiągnięć w obszarze nauki, wdrożeń i innowacji.

Grupa Adamed jest producentem ponad 250 produktów w ponad 40 krajach na całym świecie. Zatrudnia ok. 1600 osób, posiadając przedstawicielstwa w Rosji, Hiszpanii, Kazachstanie i na Ukrainie. Tworzy konsorcja naukowo-badawcze z wiodącymi uczelniami oraz instytutami naukowymi.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt