MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Cztery studentki Instytutu Architektury i Urbanistyki PWSZ w Nysie z powodzeniem obroniły w czwartek, 19 lutego, podwójny dyplom. Wszystko to w ramach programu Double Diploma, czyli dwunarodowego polsko – niemieckiego kierunku studiów Architektura realizowanego przy współpracy dwóch uczelni: Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie i Branderburgische Technische Universitat (dawniej Hochschule Lausitz). Program ten zakłada kształcenie studenta w obu szkołach wyższych, a w efekcie otrzymanie dwóch odrębnych dyplomów - polskiej i niemieckiej uczelni.

Do obrony przystąpiły cztery studentki: Anna Goncarz, Justyna Sulikowska, Anna Sztwiorok i Joanna Skorupska. Tematyka tegorocznych prac dyplomowych dotyczyła rewitalizacji terenów poindustrialnych fabryki "Frotex" w Prudniku oraz Stoczni Cesarskiej w Gdańsku. Studenci bronili swoje prace w dwóch językach – polskim i niemieckim przed komisją złożoną z przedstawicieli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie i  Branderburgische Technische Universitat. Promotorami prac dyplomowych byli: dr inż. arch. Konrad Dobrowolski, docent PWSZ w Nysie oraz ing. dipl. arch. Markus Otto z BTU z Niemiec. Recenzentem prac był  prof. Tomasz Malczyk z Instytutu Architektury i Urbanistyki PWSZ w Nysie. Wszystkie dyplomantki pomyślnie zdały egzamin i tym samym uzyskały tytuł inżyniera architekta.

Program Double Diploma jest to program dwunarodowego polsko – niemieckiego kierunku studiów Architektura realizowanego przy współpracy dwóch uczelni: Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie i  Branderburgische Technische Universitat (dawniej Hochschule Lausitz). Program ten zakłada kształcenie studenta w obu szkołach wyższych, a w efekcie otrzymanie dwóch odrębnych dyplomów - polskiej i niemieckiej uczelni.

Tok nauki jest zgodny z założeniami programu dwujęzycznych studiów. Żacy z PWSZ z Nysie realizują dwa semestry (semestr 4 i 5) oraz trzy miesięczne praktyki zawodowe w Niemczech.

Podobnie dzieje się w przypadku studentów niemieckich,  którzy realizują swoje studia i praktyki
w Polsce. Różnica polega jedynie na tym, że żacy z Niemiec przyjeżdżają na studia do PWSZ w Nysie w semestrze 5 i 6.

Żeby móc uczestniczyć w programie Double Diploma studenci polscy muszą wykazać się znajomością języka niemieckiego, a niemieccy języka polskiego. Umiejętność ta powinna być  potwierdzona certyfikatem.

Dodajmy, że żacy z Instytutu Architektury i Urbanistyki PWSZ w Nysie mają możliwość zdobycia dwóch dyplomów w ramach jednego toku studiów od roku akademickiego 2008/2009. Wtedy to pierwsi studenci z Nysy rozpoczęli kształcenie w ówczesnej Hochschule Lausitz. Było to dziesięciu studentów. 

Warty uwagi jest także fakt, że absolwenci Instytutu Architektury i Urbanistyki PWSZ w Nysie posługujący się podwójnym dyplomem mogą podjąć pracę na terenie obu krajów, jak również podjąć studia magisterskie na wybranej uczelni w Polsce lub w Niemczech.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt