MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Baltic University Programme (BUP) to utworzona w 1991 roku międzynarodowa sieć akademicka zrzeszająca 220 uniwersytetów i szkół wyższych z 14 państw leżących w Regionie Morza Bałtyckiego. Obecnie jest to jedna z największych sieci uniwersyteckich na świecie.

Celem BUP jest wsparcie uczelni wyższych w szerzeniu wiedzy na temat szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju ekonomicznego, ekologicznego i społecznego w Regionie Morza Bałtyckiego. Program oparty jest na współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi, ale także innymi instytucjami społecznymi np. władzami lokalnymi oraz organizacjami działającymi na rzecz zrównoważonego rozwoju w wymienionym regionie.

Baltic University Programme jest programem interdyscyplinarnym skupiającym wszystkie rodzaje uczelni – humanistyczne i techniczne, wyższe szkoły pedagogiczne i ekonomiczne, uniwersytety rolnicze i medyczne itd.

Baltic University Programme koordynowany jest na poziomie międzynarodowym przez Sekretariat BUP na Uniwersytecie w Uppsali (Szwecja).

Uniwersytet w Uppsali jest jedną z najbardziej renomowanych i najstarszych placówek szkolnictwa wyższego w Europie (jest to najstarszy skandynawski Uniwersytet założony w 1477r). Wśród wielu znanych absolwentów uczelni należy wymienić takie nazwiska jak: Anders Celsius (opracował skalę temperatur Celsjusza), Karol Linneusz (twórca podstaw taksonomii), Karol XVI Gustaw (obecny król Szwecji), oraz ośmiu laureatów Nagrody Nobla.(www.uu.se)

(W Polsce krajowe Centrum Uniwersytetu Bałtyckiego znajduje się na Politechnice Łódzkiej).

Porozumienia pomiędzy Baltic University Programme a PWSZ w Skierniewicach umożliwia  studentom i nauczycielom korzystanie z wszystkich form kształcenia dostępnych w ramach Baltic University Programme tj. kursów, szkoleń, konferencji organizowanych w Polsce, ale także w innych krajach należących do sieci uniwersyteckiej BUP.

Więcej: www.pwsz.skierniewice.pl/BalticUniversityProgram/tabid/495/Default.aspx

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt