MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Studia MBA w Kaliskiej PWSZ prowadzone są w języku angielskim. Trwają rok i obejmują 2 semestry podzielone na ośmiotygodniowe półsemestry oraz sesję letnią z opcją wyjazdu do USA.

W czasie krajowych półsemestrów słuchacze realizują 6 kursów online oraz 4 kursy w formie tradycyjnej w siedzibie PWSZ.

Letnie kursy mogą być realizowane są w sposób mieszany: w formie tradycyjnej w czasie pobytu w Chadron State College w USA oraz online. Słuchacz studiów może zrezygnować z wyjazdu do USA i odbyć letnie kursy w formie online.

Zajęcia tradycyjne w PWSZ odbywają się w piątki po południu, soboty i niekiedy w niedziele, zgodnie z harmonogramem studiów, a w trakcie sesji wyjazdowej w USA w ciągu całego tygodnia.

Oczekiwania wobec kandydatów są następujące:

  • ukończone studia wyższe z oceną minimum 3,5,
  • udokumentowana praktyka zawodowa - co najmniej 2 lata stażu pracy,
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie w języku angielskim, najlepiej potwierdzona certyfikatem (np. CAE, TOEFL).

Technologie nauczania i uczenia się podczas studiów MBA obejmują:

  • Nauczanie tradycyjne (F2F) w salach wykładowych uczelni wspomagane materiałami, ćwiczeniami, zadaniami oraz sposobami komunikowania na portalu edukacyjnym,
  • Nauczanie mieszane (blended) - część zajęć realizowana jest tradycyjnie w sali wykładowej, a druga część poprzez Internet na platformie edukacyjnej (w takiej formie odbywają się kursy letnie),
  • Nauczanie zdalne (online) - zajęcia prowadzone są metodą e-learning; materiały do zajęć, aktywności grupowe, projekty, zadania, testy, komunikacja synchroniczna i asynchroniczna realizowane są w oparciu o platformę edukacyjną.

Słuchacze odbywają zajęcia przygotowujące do użytkowania platformy edukacyjnej. Obrona pracy dyplomowej przebiega z wykorzystaniem technologii wideokonferencyjnej.

W czasie studiów MBA każdemu słuchaczowi przydzielony jest doradca oraz 3-osobowy komitet, który prowadzić będzie również ustny egzamin końcowy.

Absolwenci studiów MBA otrzymują: Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Master of Business Administration wydany przez PWSZ w Kaliszu oraz Dyplom Master of Business Administration wydany przez Chadron State College w Nebrasce.

Więcej informacji: http://www.pwsz.kalisz.pl/?studia-mba-(master-of-business-administration),768

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt