MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Jak uważa Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pełnoletni uczniowie powinni mieć prawo zastrzec swoje oceny i tym sposobem odciąć się od rodzicielskiej kontroli. Dr Wojciech Wiewiórowski wystosował w tej sprawie specjalne pismo do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Według obowiązujących przepisów rodzic lub prawny opiekun ma możliwość w każdej chwili sprawdzić postępy w nauce swojego podopiecznego, nawet, jeżeli uczeń ukończył już 18 lat. Jak zauważa GIODO Te przepisy odnoszą się także do osób, które uczęszczają do szkół dla dorosłych.

Zdaniem Inspektora przepisy należy zmienić także na okoliczności ograniczenia przez sąd praw rodzicielskich. Według niego, szkoły nie mają narzędzi do weryfikacji, czy takie orzeczenie nie zostało wydane wobec danego rodzica.

W odpowiedzi na wystosowany list Ministerstwo Edukacji Narodowej zgodziło się z Inspektorem, że należy uregulować zasady udostępniania rodzicom przez szkoły informacji o postępach i trudnościach w nauce uczniów pełnoletnich. Zapowiedziano całościowe uregulowanie problemu prywatności pełnoletnich uczniów. W tym celu MEN analizuje rozwiązania, jakie w tej kwestii przyjęto w innych krajach Unii Europejskiej.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt