MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Fundacja Centrum Solidarności w Gdańsku serdecznie zaprasza szkoły ponadpodstawowe z województwa pomorskiego do udziału w projekcie Ekonomia Solidarności.

 Ekonomia Solidarności to projekt edukacyjny obejmujący cykl warsztatów i zajęć praktycznych z zakresu ekonomii społecznej. Jego głównym celem jest nauka, promowanie i upowszechnianie idei oraz mechanizmów przedsiębiorczości społecznej. W projekcie może wziąć udział 8 szkół ponadpodstawowych, a z każdej z nich – 20 uczniów

Zajęcia dla uczniów będą odbywały się w soboty – dwie w semestrze zimowym (w grudniu i styczniu) i dwie w letnim (w marcu i kwietniu). W trakcie warsztatów uczniowie m.in. będą tworzyć w grupach wirtualne podmioty ekonomii społecznej. Podczas ferii zimowych planowana jest również kilkudniowa wizyta studyjna.

Korzyści z udziału w projekcie:

 • zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów, elastyczność na rynku pracy;
 • upowszechnianie idei przedsiębiorczości społecznej wśród młodzieży;
 • kształcenie przyszłych kadr ekonomii społecznej;
 • podniesienie prestiżu szkoły.

Warunki udziału szkoły w projekcie:

 • posiadanie statusu szkoły ponadpodstawowej;
 • wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć przez wcześniej przeszkolonych trenerów w swojej siedzibie;
 • w semestrze jesienno-zimowym zapewnienie dostępu do zwykłej sali, w semestrze letnim do sali komputerowej;
 • wyznaczenie nauczyciela prowadzącego, który będzie upoważniony do kontaktu
  z organizatorem projektu Ekonomii Solidarności i pomocy w koordynacji programu
  (za co otrzyma wynagrodzenie);
 • pomoc w zapewnieniu opieki nauczyciela nad uczniami podczas wizyty studyjnej.

Aby zgłosić szkołę do udziału w projekcie, prosimy o wypełnienie formularza na stronie www.ekonomiasolidarnosci.pl do 23 listopada 2012 roku. Znajdą tam też Państwo wszystkie potrzebne informacje, dotyczące projektu, włącznie z regulaminami dla szkół i uczniów.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt