MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jest uczelnią, która dzięki długoletniej tradycji posiada doskonałe warunki kształcenia studentów na 13 kierunkach studiów prowadzonych w pięciu Wydziałach.

W swoich działaniach SUM kieruje się naczelną zasadą wynikającą z Deklaracji Bolońskiej, czyli kształcenia ustawicznego przez całe życie poprzez prowadzenie nauczania trójstopniowego, tj. studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, w tym prowadzonych w języku angielskim. Uczelnia oferuje również kształcenie w ramach studiów podyplomowych i doktoranckich oraz posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk farmaceutycznych.

Atrakcyjna i zróżnicowana oferta dydaktyczna oraz wysoko wykwalifikowana kadra akademicka gwarantują wysoki poziom nauczania studentów w jednej z najnowocześniejszych w Polsce baz dydaktycznych. Od 2012 roku studenci SUM odbywają zajęcia w największym w Polsce Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej, wyposażonym w zaawansowany technologicznie sprzęt, aparaturę i symulatory, dzięki którym zdobywają praktyczne umiejętności i w sposób praktyczny są przygotowywani do pracy w zawodzie i kontaktu z pacjentem.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach tworzy nowe kierunki studiów, rozwija szkolenie podyplomowe oraz współpracuje z wieloma szkołami, instytucjami i uczelniami w Polsce i za granicą.

Studenci Uniwersytetu uczestniczą w wymianach międzynarodowych w ramach programu Erasmus oraz w tak zwanych szkołach letnich w Tarnopolu, we Lwowie, a także cyklicznie w Monachium, Katowicach oraz Nicei, w ramach szkół letnich organizowanych przez uniwersytety medyczne w tych miastach.

Czy wiesz, że Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach:

  • Posiada największą, spośród funkcjonujących w Polsce uczelni medycznych bazę kliniczną.
  • Od 2012 roku umożliwia studentom SUM naukę zawodu w wartym ponad 30 mln zł Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej, zrealizowanym dzięki wsparciu Unii Europejskiej.
  • W październiku 2013 roku zostanie otwarty nowoczesny campus Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej.
  • Studenci SUM w czasie studiów mogą wstępować do studenckich kół naukowych, stowarzyszeń i organizacji studenckich, a także mogą uczestniczyć w konferencjach naukowych, w wymianach międzynarodowych, a także licznych imprezach studenckich.
  • Od roku akademickiego 2005/2006 SUM uczestniczy w programie wymiany studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich Socrates/Erasmus. Porozumienia o współpracy w tym zakresie zawarto już z 20 uniwersytetami medycznymi z takich krajów, jak: Czechy, Dania, Estonia, Francja, Holandia, Niemcy, Słowacja, Węgry, Włochy, Rumunia, Turcja.
  • Uczestniczy w wieloośrodkowych programach badań klinicznych oraz projektach 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej. Wiele katedr i klinik prowadzi współpracę naukowo-badawczą z ośrodkami europejskimi oraz w innych częściach świata, m.in. w USA, Kanadzie, Japonii.
  • Umożliwia swoim studentom poszerzanie wiedzy i zainteresowań w ramach działalności Studenckiego Towarzystwa Naukowego, które zrzesza ok. 150 studenckich kół naukowych.
  • Wspiera badania i działalność naukową studentów oraz organizuje konferencje naukowe takie jak: Międzynarodowa Międzywydziałowa Konferencja STN czy Międzynarodowe Sympozjum z Zakresu Chirurgii i innych.
  • Posiada nowocześnie wyposażoną i skomputeryzowaną Bibliotekę.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

40-055 Katowice, ul. Poniatowskiego 15
tel: 32 208 36 00
www.sum.edu.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt