MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Ewidentne naruszenie praw dziecka – tak sytuację w polskich szkołach określa Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka – w swoim liście, skierowanym do kuratorów oświaty.

W apelu rzecznik zwrócił uwagę na problem niewłaściwie udzielanej pomocy dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Rodzice najczęściej skarżą się na niewłaściwie zorganizowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną (lub jej brak) i nierealizowanie zaleceń wynikających z orzeczeń i opinii wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne – czytamy w liście.

Rzecznik Praw Dziecka zwraca uwagę na utrudnienia w dowożeniu dzieci do szkół, w których miałyby zapewnioną odpowiednią opiekę, gdy rejonowe placówki nie spełniają wymagań, oraz brak odpowiednio wykwalifikowanej kadry. Według niego, zaniedbania te są ewidentnym naruszeniem praw dziecka. W swoim apelu Rzecznik podkreśla także, że sytuacja jest tym bardziej przykra, że zbiega się z podpisaną przez Prezydenta Komorowskiego 12 września tego roku Konwencją Praw Osób Niepełnosprawnych, której celem było zapewnienie osobom niepełnosprawnym – w tym także i dzieciom – odpowiedniej pomocy.

Jestem przekonany, że środowisko oświatowe w sposób szczególny powinno odnieść się do Konwencji, przyjmującej na siebie obowiązek szerzenia wiedzy na ten temat w lokalnych społecznościach, oczywiście zaczynając od jego szczegółowej analizy podczas zebrań rad pedagogicznych.

Pełna treść listu.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt