MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Pełne sale wykładowe, praca licencjacka pisana przy współpracy z firmą, szkolenia w największych korporacjach, a to wszystko oparte na budowaniu biznesowych relacji już w trakcie studiów – to tylko niektóre cele, jakie postawił sobie NetClub – innowacyjna organizacja założona przez studentów SGH, która będzie wspierać studentów w ich drodze do profesjonalizmu.

Biznes ulega ciągłym zmianom, przez co uczelniom trudno dopasowywać swój program do wymagań rynku pracy. NetClub wychodzi naprzeciw tym potrzebom pomagając ambitnym studentom w samorealizacji. Organizację założyli studenci SGH i UW, jednak nie ograniczają działalności jedynie do swoich uczelni, proponując również projekty ogólne, obejmujące kilka najlepszych ośrodków akademickich w Polsce.

Pomostem między studiami a pracą jest projekt Grant na Start, który umożliwia nawiązanie bliskiej współpracy z biznesem poprzez pisanie prac dyplomowych na tematy zaproponowane przez firmy partnerskie. Po wypełnieniu warunków umowy studenci uzyskują gwarantowane płatne praktyki, a często możliwe jest otrzymanie wynagrodzenia już w czasie pisania pracy dyplomowej.

Projektem, który już teraz wychodzi poza mury SGH jest OpenKnowledge. Studenci 9 kół naukowych z UW, PW i SGH, wspierani przez pracowników naukowych, wspólnie – rozwijając współpracę międzyuczelnianą – poprawiają jakość artykułów Wikipedii.

Program NetAcademy dba o to, by na uczelniach pojawiali się profesjonaliści z renomowanych firm zewnętrznych, którzy zaprezentują studentom przeprowadzane przez nich projekty.

Zdobywanie umiejętności pracy w zespole umożliwi Akademia Teamworkingu – seria 4 szkoleń przeprowadzanych w siedzibie Deloitte  – Partnera Strategicznego NetClubu. Uczestnicy będą współpracować w grupach nad rozwiązaniem case study, którego każda część poruszy odmienną tematykę (np. corporate finance). Akademia Teamworkingu stanowi również możliwość rekrutacji do NetClubu. Rekrutacja na akademię zakończy się 4 listopada.

Rozmowy z przedstawicielami firm w mniej formalnej atmosferze odbędą się w ramach NetEvenings. Celem spotkań jest dzielenie się ze studentami informacjami dotyczącymi kuluarów pracy w dużych korporacjach i małych przedsiębiorstwach.

Informacje o aktualnych wydarzeniach, rekrutacji i konkursach NetClub SGH można znaleźć na stronie na Facebooku. Szczegóły o organizacji oraz realizowanych projektach znajdują się na stronie www.netclub.com.pl.

Plakat do pobrania

 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt