MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Interesujesz się prawem oraz polityką, informacje śledzisz na bieżąco, a struktury Unii Europejskiej nie mają przed Tobą żadnych tajemnic? Weź udział w Olimpiadzie Społeczno-Prawnej i przetestuj swoją wiedzę!

Na najlepszych czekają indeksy Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz innych uczelni.

Udział w olimpiadzie jest doskonałą okazją do sprawdzenia swojej wiedzy z zakresu prawa i polityki zagranicznej. Konkurs skierowany jest głównie do kandydatów na studia z zakresu prawa, administracji, politologii i dyplomacji. Poza możliwością zaprezentowania swojej wiedzy poprzez napisanie eseju, na laureatów wyłonionych w ostatnim etapie czeka wyjazd do Brukseli oraz poznanie zagadnień związanych z UE od strony praktycznej.

Olimpiada organizowana przez Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji składa się z trzech etapów:

I Etap Badawczy – polega na napisaniu pracy konkursowej w formie eseju na jeden z trzech tematów dotyczących tematyki wspólnej polityki zagranicznej oraz bezpieczeństwa:

  • Polityka Unii Europejskiej wobec wydarzeń „arabskiej wiosny”
  • Problematyka wejścia Turcji do Unii Europejskiej
  • Prawdo do użycia siły w związku z atakami terrorystycznymi

Terminy:
31/10/2012 – zgłaszanie szkół do udziału w Olimpiadzie
09/11/2012 – termin przesyłania prac pisemnych

II Etap Warszawski – rozgrywany w siedzibie EWSPA w Warszawie składający się z części pisemnej i ustnej.
Termin: 13 – 14/12/2012 r.

III Etap Europejski – pytania problemowe sprawdzające wiedzę uczestników, powiązany z wizytą w siedzibie Przedstawicielstwa EWSPA w Brukseli, instytucjach europejskich oraz z uczestnictwem w wykładach prowadzonych przez znakomitych praktyków prawa
Termin: Styczeń 2013 r.

Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne oraz bezpłatne. Prawo do udziału przysługuje wszystkim uczniom klas maturalnych i przedmaturalnych szkół ponadgimnazjalnych. Dla laureatów Olimpiady przewidziano szereg atrakcyjnych nagród. Na najlepszych czekają indeksy EWSPA, zwolnienie z opłat czesnego oraz nagrody książkowe. Olimpiada Społeczno-Prawna to wielka szansa na poszerzenie swoich zainteresowań i przeżycie wielkiej, intelektualnej przygody. Szczegóły konkursu w Informatorze Europejskiej Olimpiady Społeczno-Prawnej dostępne na stronie internetowej.


© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt