MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


W dniu 2 grudnia 2013 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się spotkanie Koła Naukowego Kryminologii. Prezentację przygotowaną przez członków poprzedził wykład gościa specjalnego – Pana Profesora Wojciecha Zalewskiego, pt. „Przestępca niebezpieczny – aktualny problem polityki kryminalnej”.

Po niezwykle ciekawym wystąpieniu grupa studentów, zaangażowanych na co dzień w prace Koła, przedstawiła swoje dotychczasowe osiągnięcia. Warto nadmienić, iż Koło Naukowe Kryminologii działa przy Wydziale Prawa i Administracji od końca 2011 roku. W ramach swojej działalności zorganizowano rozmaite wykłady, debaty, projekcje filmowe oraz konferencje naukowe. Poza działalnością skupiającą się na macierzystym Uniwersytecie Gdańskim, członkowie Koła brali udział w konferencjach i wyjazdach studyjnych w Polsce i Niemczech. W październiku Koło Naukowe Kryminologii zaangażowało się, wspólnie z Kołem Naukowym Prawa Karnego i ELSA Gdańsk, w pomoc przy organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji UG Konferencji Naukowej pt. „Współczesne zagadnienia kryminologii”.

Spotkanie Koła Naukowego Kryminologii odbywające się w dniu 2 grudnia przyciągnęło studentów wydziału (w tym studentów nowego kierunku – kryminologii), zainteresowanych uczestnictwem w pracach Koła. W trwającym roku akademickim, zaangażowani studenci planują zorganizować wiele ciekawych wydarzeń wpisujących się w szeroko pojęte zagadnienia kryminologiczne.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt