MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Warszawski Uniwersytet Medyczny jest jedną z najstarszych uczelni medycznych w Polsce. Od ponad 200 lat kształci najlepszych specjalistów w oparciu o tradycje uniwersyteckie i uniwersalne wartości.

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego są wydziały, które prowadzą studia na określonych kierunkach. Obecnie w skład Uczelni wchodzą:

 • I Wydział Lekarski 
 • II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii 
 • Wydział Lekarsko-Dentystyczny
 • Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
 • Wydział Nauki o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa, Oddziałem Zdrowia Publicznego i Oddziałem Dietetyki

Ważną jednostką Uczelni jest również Centrum Kształcenia Podyplomowego odpowiedzialne za nauczanie lekarzy, farmaceutów i magistrów reprezentujących nauki związane z medycyną.

Oferta edukacyjna Uczelni obejmuje 14 kierunków oraz 1 specjalność:

 • lekarski, 
 • lekarsko-dentystyczny, 
 • farmacja, 
 • logopedia ogólna i kliniczna, 
 • analityka medyczna, 
 • dietetyka, 
 • elektroradiologia, 
 • audiofonologia,
 • fizjoterapia, 
 • pielęgniarstwo, 
 • położnictwo, 
 • ratownictwo medyczne, 
 • techniki dentystyczne, 
 • zdrowie publiczne. 

Na kierunku zdrowie publiczne prowadzona jest specjalność:

 • higiena stomatologiczna.

W Warszawskim Uniwersytecie Medycznym kształci się ponad 8,5 tysiąca studentów, w tym blisko 600 obcokrajowców z całego świata.

Pracownicy WUM są wybitnymi ekspertami, zaliczanymi do czołówki polskich naukowców. Wielu z nich to krajowi konsultanci w różnych dziedzinach medycyny.

Wysoki standard nauczania znajduje odzwierciedlenie w bardzo dobrych wynikach uzyskiwanych przez absolwentów Uczelni w trakcie egzaminów państwowych. Przekłada się on również na sukcesy badawcze: studenci i doktoranci WUM otrzymują wyróżnienia i nagrody w wielu dziedzinach naukowych.

Warszawski Uniwersytet Medyczny

02-091 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 61
tel. centr.: 22 57 20 913, faks 22 57 20 154
informacja rekrutacyjna: 22 57 20 998
www.wum.edu.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt