MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Trzy nagrody dla Polaków! Nasi reprezentanci z finałów Konkursu Prac Młodych Naukowców UE przywożą nagrody niemal każdego roku. Błyskawicznie utorowali sobie drogę do grona najlepszych.

Pod koniec września na finałach EUCYS 2012 w Bratysławie jedną z trzech I nagród w wysokości 7.000 EUR i nagrodę honorową zdobył Jakub Nagrodzki z Łomży za pracę (napisaną jeszcze w 6. Gimnazjum w Łomży) "Synteza trimetyloguanozynowych analogów kapu o potencjalnym znaczeniu w terapii genowej". Po roku w warszawskim XXXIII LO Jakub rozpoczął właśnie naukę w Worth School w Wielkiej Brytanii.

Jedną z trzech III nagród w wysokości 3.500 EUR zdobyła natomiast Anna Kuśnierczak z Mieczewa, absolwentka LO św. Marii Magdaleny w Poznaniu, a od października – studentka tamtejszego Uniwersytetu Medycznego. Anna zaprezentowała pracę "Wpływ różnych ekosystemów na rozrodczość murarki ogrodowej (Osmia rufa L.) na przykładzie łąki, sadu, lasu i arboretum".

Równorzędne I nagrody zdobyła także dwójka fizyków z Irlandii i trójka inżynierów z Austrii. II nagrody zdobyli fizyk ze Szwajcarii, dwaj informatycy z Niemiec i matematyk z Danii. III nagrody - poza Anią - przypadły socjolożce z Estonii i informatykowi z Białorusi. Jury przyznało także szereg nagród dodatkowych i honorowych.

Nasz kraj reprezentował także Tymoteusz Król z Wilamowic, absolwent IV LO w Bielsku-Białej rozpoczynający studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, z pracą "Ogólny opis kobiecego stroju wilamowskiego ze szczególnym uwzględnieniem ubiorów żałobnych i trumiennych". Cała trójka została wyłoniona w trakcie Polskich Eliminacji EUCYS, które zakończyły się w marcu sesją plakatową w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Od 1995 roku, kiedy Polska po raz pierwszy wzięła udział w EUCYS, międzynarodowe jury nagrodziło 28 projektów z naszego kraju (łącznie 34 autorów). Polacy zdobyli aż 22 nagrody główne i 17 dodatkowych. Pod względem osiągnięć wyprzedzają nas jedynie Niemcy oraz Brytyjczycy (licząc w dodatku od 1989 roku). Nic dziwnego, że nasi młodzi naukowcy występują zwykle w roli faworytów, a członkowie jury z uwagą przyglądają się kolejnym projektom badawczym polskich uczniów.

Niezwykły wolontariat

Wysoki poziom polskich projektów naukowych to oczywiście zasługa pomysłów, wiedzy i talentu uczestników, ale także wsparcia ze strony profesjonalnych naukowców, współpracujących z Krajowym Funduszem na rzecz Dzieci, organizatorem polskich eliminacji EUCYS. Przy Konkursie stale współpracują jako wolontariusze profesorowie, doktorzy i doktoranci czołowych laboratoriów akademickich oraz pracowni badawczych Polskiej Akademii Nauk. Recenzują nadesłane prace, biorą udział w obradach jury i omawiają z autorami najlepsze projekty podczas sesji plakatowej, będącej finałem polskich eliminacji.

Czy to jest sekret polskich sukcesów? Jurorzy i recenzenci z krajowych etapów konkursu pracują z młodymi badaczami, z trudem znajdując dla nich czas w nawale obowiązków. A jednak od lat zależy im na tym kontakcie – z licealistami i gimnazjalistami, którzy – rozsiani po całej Polsce, nieraz daleko od ośrodków akademickich – uprawiają całkiem dorosłą naukę.

Rower dziadka udaje Kosmos

Najwyraźniejszym wspomnieniem z Konkursu jest radość z tego, że choć byłem wtedy dopiero licealistą to mogłem zaprezentować wyniki moich badań na forum międzynarodowym m.in. przed laureatami Nagrody Nobla – podkreśla Piotr Garbacz, laureat trzeciej nagrody w Wiedniu w 2002 roku za pracę pt. "Badanie wpływu kierunku i natężenia bodźca grawitacyjnego na wzrost Lepidium sativum i Hordeum distichon". – Przekonałem się o tym, jak ważny jest w nauce dobry pomysł. Jest to prawdą, nawet gdy stanowisko do badań wpływu stanu nieważkości na rozwój roślin to przerobiony stary rower dziadka, jak było to w moim przypadku.

Dziś Piotr jest doktorantem, uczestniczy w projekcie From simple molecules to nanostructured and bioactive materials w ramach Międzynarodowych Studiów Doktoranckich na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Udział w Konkursie Prac Młodych Naukowców UE w znacznym stopniu zadecydował o jego drodze naukowej.

Przygotowanie projektu z pogranicza fizyki i biologii zachęciło mnie do interdyscyplinarnego zdobywania wiedzy, co spowodowało m.in. to, że w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na Uniwersytecie Warszawskim uzyskałem czterokrotnie tytuł magistra: z biologii, fizyki, chemii i psychologii – mówi Piotr Garbacz. – Konkurs uczulił mnie także na wagę wymiany doświadczeń naukowych. Było to cenne spostrzeżenie, które mogłem wykorzystać odbywając półroczne staże w Kanadzie i Australii w trakcie studiów doktoranckich.

Podręczniki do zmiany

Jednym z najbardziej utytułowanych polskich laureatów EUCYS jest Grzegorz Niedźwiedzki – ma na swoim koncie około 50 opublikowanych prac naukowych, w tym temat okładkowy jednego z wydań prestiżowego pisma „Nature” w 2010 roku. Kilkakrotnie już dokonał odkryć, które są dla paleontologii przełomowe. W tej chwili kończy pracę doktorską na Wydziale Biologii UW i pracuje w Centrum Biologii Ewolucyjnej, Uppsala University w Szwecji.

To był fantastyczny czas! Myślę, że po tym konkursie stało się dla mnie jasne, że to, co mnie tak bardzo interesuje może być podłożem ciekawych naukowych doniesień i że jest to temat, na którym można zbudować karierę. Nadal zajmuję się paleobiologią, badam kopalne organizmy – podsumowuje Grzegorz Niedźwiedzki, uhonorowany pierwszą nagrodą w Amsterdamie w 2000 roku za pracę pt. Nowe znaleziska tropów dinozaurów z utworów hetangu północnego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich. Pisząc ją Grzegorz był uczniem kieleckiego technikum.

Chcesz wystartować w EUCYS 2013? Zostały 3 tygodnie!

Na zgłoszenia prac do kolejnej edycji Konkursu organizator czeka do 31 października.

Wszystkich młodych naukowców – matematyków, informatyków, przyrodników, konstruktorów, ekonomistów i socjologów – serdecznie zachęcamy do nadsyłania swoich projektów badawczych na adres:

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci, ul. Pasteura 5A, 02-093 Warszawa
Więcej o Konkursie Prac Młodych Naukowców UE na stronie fundusz.org/konkurs

Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej jest organizowany przez Komisję Europejską od 1989 roku, jako kontynuacja międzynarodowego konkursu Philipsa, organizowanego od 1968 roku. Wymagane jest przedstawienie wyników własnej pracy badawczej, czy technicznej. Prace powinny powstać przed podjęciem studiów i nie mogą mieć więcej niż trzech autorów. W pracach doświadczalnych nie mogą być stosowane inwazyjne eksperymenty na zwierzętach.

Polskie Eliminacje organizowane są od początku, czyli od 1995 roku, przez Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci, stowarzyszenie naukowców, lekarzy i studentów, pracujące od ponad 30 lat z utalentowanymi uczniami. To z inicjatywy stowarzyszenia młodzi naukowcy z Polski weszli do Unii Europejskiej parę lat wcześniej niż reszta kraju. Jury Polskich Eliminacji, w skład którego wchodzą wybitni naukowcy z najlepszych polskich uczelni i instytutów PAN, przewodniczy dr Piotr Chrząstowski-Wachtel z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego. Funkcję Krajowego Organizatora Konkursu sprawuje od 2010 roku prof. Jan Madey z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt