MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


artykuł sponsorowany

To, że droga do rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów wiedzie przez prężnie działające ośrodki akademickie, nie budzi żadnych wątpliwości. Podobnie jest z regionem świętokrzyskim, gdzie funkcję animatora przeobrażeń pełni Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Uniwersytet posiada i wciąż rozszerza współpracę z innymi podmiotami gospodarki regionalnej. Jako największa uczelnia w regionie dokłada starań, aby kształcić kadrę dla potrzeb rozwijającego się województwa świętokrzyskiego. Kolejnym etapem budowania potencjału akademickiego będzie otwarcie 17 października Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu, stanowiącego część kompleksu Campusu Uniwersyteckiego.

Uniwersytet to instytucja, która powinna przyciągać utalentowanych ludzi, zarówno kadrę naukową, jak i studentów, a w konsekwencji zachęcać przedsiębiorstwa do współpracy z Uczelnią. W ten sposób uruchamiany będzie mechanizm samonapędzającego się rozwoju województwa świętokrzyskiego – mówi dr Anna Dybała, Prodziekan ds. Ogólnych i Finansowych Wydziału Zarządzania i Administracji UJK, współodpowiedzialna za realizację projektu stworzenia nowego Centrum.

Dotychczas Uniwersytet współpracując z jednostkami samorządu terytorialnego, przedsiębiorcami i innymi podmiotami pożytku publicznego nie dysponował odpowiednim zapleczem do organizacji spotkań, seminariów, konferencji naukowych i zajęć praktycznych na własnym terenie. Funkcję tę ma pełnić właśnie Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu, zlokalizowane bezpośrednio w ramach Wydziału Zarządzania i Administracji.

Liczymy, że powołanie go do życia przyczyni się do wzmocnienia pozycji Uniwersytetu jako inicjatora i animatora pozytywnych przemian społeczno-gospodarczych naszego regionu – dodaje dr Anna Dybała.

W skład struktury nowego Centrum wchodzić będą m. in.: Akademicki Preinkubator Przedsiębiorczości i Centrum Edukacji i Monitoringu Polityki Integracyjnej, które świadczyć będą doradztwo dla przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego i instytucji otoczenia biznesu oraz zajmą się wypracowaniem powiązań kooperacyjnych z gospodarką, a także Akademickie Biuro Karier, Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Kadr dla Gospodarki oraz jednostki instytutowe Wydziału Zarządzania i Administracji UJK, zajmujące się badaniem rozwoju regionu i współpracy z gospodarką. W dwupiętrowym, w pełni wyposażonym, nowoczesnym budynku Centrum, którego powierzchnia użytkowa wynosi 1900 m2, mieścić się będzie 15 pomieszczeń dla zakładów naukowych, 5 pomieszczeń dla jednostek wspierających rozwój przedsiębiorczości akademickiej oraz aula wykładowo-konferencyjna, 5 sal wykładowych i 2 sale komputerowe. To nowoczesne Centrum od 17 października br. zacznie tętnić nowym życiem.

Więcej info na ujk.edu.pl.


Katarzyna Drozdowska, studentka III roku Dziennikarstwa i komunikacji społecznej UJK, uczestniczka projektu „Progres  Program Rozwoju: Gospodarka  Edukacja  Sukces”. Publikacja artykułu współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt