MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


artykuł sponsorowany

Będąc studentem warto walczyć o każdy grosz. A gdy jeszcze można go dostać od Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach w stypendiach… Czemu nie?! W roku akademickim 2012/2013 UJK miał ponad 4350 stypendystów. Dotyczyło to zarówno stypendiów socjalnych, specjalnych dla osób niepełnosprawnych oraz stypendiów rektora dla najlepszych studentów. Gorączka stypendialna rozpocznie się już niebawem, a terminy składania dokumentów, jak co roku zostaną ustalone przez poszczególne Dziekanaty. Co warto jednak o stypendiach wiedzieć?

Wysokość stypendium socjalnego uzależniona jest od średniego miesięcznego dochodu netto (na jedną osobę w rodzinie studenta) uzyskanego w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki. W ubiegłym roku kwota otwierająca drogę do starania się o stypendia socjalne wynosiła 750 zł netto. Jak podkreśla kierownik Działu Spraw Studenckich Aleksandra Tokarczyk w najbliższym roku akademickim czeka studentów miła niespodzianka: - Od października wejdzie w życie nowy regulamin pomocy materialnej. Obecnie przygotowujemy się do konsultacji z Dziekanami, którzy będą mogli zgłaszać swoje uwagi do projektu, jednak zarówno stawki progu przyznania jak i samego stypendium pójdą w górę. Nowe wyższe progi dochodowe zapewnią dostęp do stypendium socjalnego większej liczbie osób nie tylko już studiujących, lecz także rozpoczynających edukację na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dodam tylko, że dotychczas największe stypendium socjalne mogło wynosić 615 zł.

Najlepsi z najlepszych także mogą starać się o wsparcie w postaci stypendium rektora. Jest ono przyznawane w zależności od liczby uzyskanych punktów za średnią ocen - nie mniejszą jednak niż 4,5 - jak również za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. Tutaj przydzielone nagrody mogą się wahać od 350 do nawet 1200 zł na miesiąc.

Natomiast aby móc ubiegać się o stypendium specjalne student musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania o (Stopniu) Niepełnosprawności bądź lekarza orzecznika ZUS. Obsługą stypendiów specjalnych zajmuje się Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych mieszczące się przy ul. Śląskiej w Kielcach.

Dział Spraw Studenckich apeluje, aby kwestie związane ze składaniem wniosków o stypendia nie odkładać na ostatnią chwilę. – Co roku na kilka dni przed upływającym terminem przed naszymi drzwiami ustawiają się niebotyczne kolejki chcących o coś dopytać i wyjaśnić swoją sytuację materialną. Z pewnością ułatwieniem byłoby składanie wniosków drogą elektroniczną, nie możemy jednak zastosować tej formy rejestracji, gdyż wymagane są m.in. do wglądu oryginały dokumentów. Zapraszamy po prostu wcześniej.

Warto jeszcze dodać, że w lipcu, studentom korzystającym w roku akademickim 2012/2013 z pomocy socjalnej, zostały wypłacone dodatkowe, dziesiąte stypendia socjalne.


Renata Hara, studentka III roku Dziennikarstwa i komunikacji społecznej UJK, uczestniczka projektu „Progres - Program Rozwoju: Gospodarka - Edukacja - Sukces”. Publikacja artykułu współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt