MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


W obecności przedstawicieli Sejmu, Senatu RP, władz lokalnych i licznie zgromadzonych gości Rektor WSTiE, prof. dr hab. Janusz Sondel otworzył 12 rok istnienia uczelni, która w ostatnim rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej uzyskała prestiżową nagrodę AWANS. Do tej właśnie nagrody – jak i do innych, uzyskanych w roku 2011/12 – odnosili się w swoich przemówieniach przedstawiciele władz uczelni stawiając sobie ambitny cel – w ciągu najbliższych lat zostać najlepszą uczelnią w branży turystycznej w Europie Środkowej.

 Sukcesów studentom i uczelni życzyli też inni mówcy obecni na uroczystości. Europoseł Paweł Kowal (który pomaga uczelni w organizacji staży studenckich w Brukseli i Strasburgu) życzył dalszego dynamicznego rozwoju. Przewodniczący Sejmowej Podkomisji ds. Turystyki, Andrzej Gut-Mostowy obiecywał szkolenie studentów w zakresie procedur legislacyjnych, a były Starosta Suski, obecnie Senator RP Andrzej Pająk zachęcał do zwracania szczególnej uwagi na etykę badań naukowych i organizacji procesu dydaktycznego. Szczególnie mocno zabrzmiały słowa Pani Kanclerz WSTiE, mgr Marii Grzechynki, która podstawowe cele rozwoju uczelni zawarła w hasłach: specjalizacja – innowacyjność – współpraca międzynarodowa. Potwierdzeniem tych słów była immatrykulacja studentów pierwszego roku, a wśród nich licznej grupy studentów z Ukrainy.

Z wielkim zainteresowaniem zebrani wysłuchali wykładu inauguracyjnego zatytułowanego Czy koniec wieku Ameryki?, który wygłosił gościnnie prof. dr hab. Andrzej Mania, prorektor ds. dydaktyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wygłoszony z wielką swobodą wykład, dowodzący tezy o zmianie roli USA w polityce światowej i przekonaniu Amerykanów o ich odpowiedzialności za losy cywilizacji judeo-chrześcijańskiej spotkał się z wielkim zainteresowaniem.

Życzymy wszyscy WSTiE w Suchej Beskidzkiej realizacji ambitnych celów i utrzymaniu znakomitej atmosfery pracy i zaangażowania, o której wspominali wszyscy bez wyjątku mówcy.

Quod felix faustum fortunatumque sit!

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt