Raport
"Kobiety na politechnikach 2015"
ogłoszony w Kancelarii Premiera