Bądź mobilny!  

"Bądź mobilny!" to konferencja promującą ideę mobilności edukacyjnej, która jest adresowana przede wszystkim do studentów i młodych pracowników, ale również do maturzystów, dyrektorów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych.

Mobilność studencka jest jedną z najważniejszych form edukacji nieformalnej. Nie tylko wzbogaca intelektualnie, pozwala nabrać specyficznych kompetencji interkulturowych, ułatwia kontakty profesjonalne i osobiste, ale jest w tej chwili nieodzownym warunkiem do pełnego zaistnienia na międzynarodowym rynku pracy. W Polsce zbyt mały odsetek młodych ludzi ma na swoim koncie doświadczenie studiowania lub stażu za granicą. Brakuje informacji, motywacji i zachęty. Młodzi ludzie wciąż nie zdają sobie sprawy, jakie korzyści daje takie doświadczenie, a bardziej zorientowani rozważają je jedynie jako możliwość poprawy umiejętności językowych, czy merytorycznego wzbogacenia ścieżki studiów.

Jak pokazały wyniki przeprowadzonej przez Fundację Edukacyjną Perspektywy ankiety na grupie 12 tys. maturzystów (wrzesień 2008), w niektórych regionach Polski młodzież o studiach zagranicznych nie myśli w ogóle, nawet w sferze bardzo odległych planów. Dlatego organizatorzy uznali za celowe zorganizowanie konferencji promującej ideę wbudowywania studiów i stażów zagranicznych w swoją ścieżkę edukacyjną i analizującą fenomeny z tym związane. Podczas konferencji "Bądź mobilny" studenci i młodzi pracownicy oraz maturzyści i nauczyciele będą mogli zapoznać się z najatrakcyjniejszymi formami mobilności studenckiej, możliwymi źródłami jej finansowania oraz przekonać się, jakie korzyści, również w rozwoju profesjonalnym, wyjazdy takie faktycznie przynoszą.

17 października 2009 r., godz. 10.00 – 14.30

Politechnika Warszawska, Gmach Główny
Pl. Politechniki 1

partnerzy