Nowoczesna szkoła z tradycjami

Nowoczesna szkoła z tradycjamiI Liceum Ogólnokształcące w Puławach zapewnia bardzo wysoki poziom nauczania. Obowiązuje on w zakresie nauk humanistycznych, jak i ścisłych. Bogata oferta edukacyjna przewiduje klasy o rozszerzeniach: politechnicznym, matematyczno-fizycznym, ekonomicznym, przyrodniczym, medycznym, społeczno-prawniczym, medialno-lingwistycznym. I LO daje możliwość nauki wielu języków obcych: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego oraz łaciny.

W poznawaniu kultury, efektywniejszej nauce pomagają obcokrajowcy – asystenci językowi z projektów europejskich. Niezawodne grono pedagogiczne, a także kreatywna i twórcza młodzież to gwarancja sukcesów szkoły, plasującej się niezmiennie na wysokich miejscach w rankingach. Nauczyciele, którzy doskonale spełniają swoje funkcje, są nie tylko mentorami w edukacji młodzieży, ale również ich przyjaciółmi, na których zawsze można liczyć. Wysokie wyniki matur gwarantują uczniom I LO uzyskanie indeksów na najlepszych uczelniach.

Nauka, to jednak nie wszystko. Nasze liceum gwarantuje możliwość rozwijania zainteresowań i szeroko rozumianych pasji. W godzinach pozalekcyjnych odbywają się różne zajęcie dodatkowe. Oprócz standardowych kółek przedmiotowych, szkoła jest objęta programami: Archimedes, Młodzieżowe uniwersytety matematyczne, Akademia kompetencji kluczowych, umożliwiającymi wybitnie uzdolnionym uczniom poszerzanie wiedzy w zakresie nauk ścisłych. Podejmowane są różnorodne, niecodzienne przedsięwzięcia, wśród których na uwagę zasługują Dyskusyjny Klub Filmowy, chór szkolny oraz bogata działalność charytatywna (adopcja serca, szlachetna paczka, WOŚP, wolontariat na rzecz hospicjum i dzieci z placówek opiekuńczych powiatu).

Ogromne wrażenie wywiera na młodzieży także gmach I LO. Monumentalna, stylowa budowla odróżnia go od innych tego typu placówek. Wchodząc do szkoły możemy odczuć prawdziwy dotyk przeszłości. 95 – letnie mury były świadkami nie tylko zwykłych, szkolnych perypetii, ale stały się także niemymi obserwatorami historii. Społeczność liceum posiada motto – Miej odwagę być mądrym, które zachęca do realizacji wyznaczonych celów i marzeń. Pomimo upływu czasu, zmiany obyczajów i upodobań w I LO nadal można zaobserwować kultywowanie wieloletnich tradycji. Uczniowie liceum niezmiennie od lat noszą mundurki szkolne, które tworzą poczucie więzi ze szkołą i wyróżniają ją spośród innych placówek.

Wybór I LO to słuszna decyzja! Przyjazne miejsce i miła atmosfera, a niejednokrotnie drugi dom dla uczniów z oddalonych terenów, którzy mieszkają w szkolnym internacie. To miejsce pierwszych przyjaźni i pierwszych miłości... Miejsce, które łączy w sobie tradycję i nowoczesność, naukę i zabawę, zdrową dyscyplinę i rodzinną atmosferę.

Do zobaczenia we wrześniu!!!

Nowoczesna szkoła z tradycjami
I Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Adama Jerzego Czartoryskiego
24-100 Puławy, Al. Partyzantów 16, woj. lubelskie