Skok w nowoczesność

Skok w nowoczesnośćSkok w  nowoczesność– Wykonaliśmy nie tylko skok o dziesięć miejsc w rankingu, ale przede wszystkim skok w nowoczesność – mówi prof. dr hab. Jacek Nikliński, rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku– Oferta edukacyjna naszej uczelni jest stale dostosowywana do potrzeb rozwijającego się rynku pracy. UMB kształci obecnie na czternastu kierunkach. Wyzwaniem ostatnich lat było uruchomienie 6-letniego programu nauczania w języku angielskim na kierunku Lekarskim, a od roku akademickiego 2010/2011 rozpoczynamy kształcenie w systemie amerykańskim grupy studentów z USA.

Nieprzerwanie rozwija się i modernizuje baza naukowo-dydaktyczna, powstają nowe zakłady i kliniki oraz jednostki naukowo-badawcze. W szczególności warto podkreślić, że UMB dysponuje bardzo nowoczesną infrastrukturą do prowadzenia badań naukowych: Centrum Medycyny Doświadczalnej i Euroregionalnym Laboratorium Analiz Farmaceutycznych.  Centrum Medycyny Doświadczalnej jest jednym z najnowocześniejszych obiektów hodowli i badań eksperymentalnych na zwierzętach laboratoryjnych w Europie. Euroregionalne Laboratorium Analiz Farmaceutycznych, jako wysoko wyspecjalizowana jednostka badawczo-diagnostyczna, obejmuje swoim obszarem działania Litwę, Polskę i Obwód Kaliningradzki.

Równocześnie kontynuowana jest budowa obiektu dydaktycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu i Euroregionalnego Centrum Farmacji.
– O bardzo wielkim znaczeniu dla uczelni, a także województwa podlaskiego jest pozyskanie środków z budżetu państwa na rozbudowę i modernizację Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego – podkreśla rektor. – Za kilka lat uniwersytet dysponować będzie jedną z najlepszych, najbardziej nowoczesnych klinicznych baz dydaktycznych w Polsce. Dzięki takim i wielu innym inwestycjom oraz zaangażowaniu naukowemu pracowników możemy dziś poszczycić się w pełni profesjonalną kadrą i nowoczesnym zapleczem dydaktycznym. Liczba 98 profesorów tytularnych oraz 98 doktorów habilitowanych na 751 nauczycieli akademickich daje jeden z najwyższych wskaźników w kraju.

Obszar zainteresowań badawczych naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku obejmuje przede wszystkim nowoczesne metody terapii chorób cywilizacyjnych, poszukiwanie mechanizmów powstawania chorób nowotworowych i terapii ich zwalczania jak również badania nad jakością życia w zakresie chorób przewlekłych. 

W uczelni ma swoją siedzibę Euroregionalny Medyczny Ośrodek ds. Badań i Edukacji, założony jako międzyuczelniana jednostka utworzona porozumieniem pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, Uniwersytetem Medycznym w Grodnie i Wydziałem Medycznym Uniwersytetu w Wilnie. W ciągu kilkuletniej działalności, pod auspicjami Ośrodka, zorganizowano kilkanaście prestiżowych międzynarodowych konferencji i szkół letnich o tematyce dotyczącej postępu w naukach medycznych. W uczelni wydawane są dwa pisma o zasięgu międzynarodowym, obecne na tzw. liście filadelfijskiej, tj. Advances in Medical Sciences i Folia Histochemica et Cytobiologica. 

 

Skok w  nowoczesność
– Stawiając na nowoczesność Uniwersytet Medyczny w Białymstoku przygotowuje się do wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania uczelnią, który pozwoliłby optymalnie wykorzystać posiadane zasoby oraz usprawniłby zachodzące w uczelni procesy – podsumowuje rektor. – Należy też dodać, że nadzorowane przez uniwersytet szpitale kliniczne pozostają w dobrej sytuacji finansowej. Uniwersytecki Szpital Kliniczny jako pierwszy w Polsce wyszedł w 2006 roku z wielomilionowego zadłużenia, a aktualnie jako jedyny w kraju został wyróżniony Diamentem miesięcznika Forbes. Natomiast Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny pozostający od lat w dobrej kondycji finansowej w 2010 roku został nagrodzony II miejscem w konkursie OSO w kategorii działalność na rzecz pacjenta. 

 

W 2010 roku Uczelnia obchodzi Jubileusz 60-lecia pod hasłem – Od Akademii Lekarskiej do Uniwersytetu Medycznego – sześćdziesiąt lat doświadczeń i rozwoju. Hasło to stanowi także motto na przyszłe lata.