Skarby naukowe UJ

Skarby naukowe UJSkarby naukowe UJPocząwszy od tego roku postanowiliśmy publikować podranking w grupie kryteriów, które nazwaliśmy łącznie SIŁĄ NAUKOWĄ uczelni. Szczegółowy zestaw kryteriów i przypisanych im przez Kapitułę wag procentowych podajemy w tabeli obok.  Miło nam obwieścić światu, że w roku 2010 polską uczelnia o największej sile naukowej jest Uniwersytet Jagielloński, który minimalnie pokonał w tym zestawieniu Uniwersytet Warszawski, swego odwiecznego rywala ze stołecznego Krakowskiego Przedmieścia. 

– To może być efekt wprowadzonej od 2009 roku oceny pracowników naukowych, premiującej projakościowe osiągnięcia naukowe – komentuje satysfakcjonujący dla uczelni wynik prof. dr hab. Szczepan Biliński, prorektor UJ ds. badań i współpracy międzynarodowej UJ. 

Powodów wprowadzenia ankiety samooceny pt. Wyniki działalności naukowej pracowników UJ było kilka. – Jeżeli chcemy konkurować zeuropejskimi uczelniami, to musimy zadbać o to, żeby jak największa grupa naszych pracowników prowadziła badania na najwyższym, światowym poziomie i powinniśmy ich do tego motywować – wyjaśnia prof. Biliński, pomysłodawca tej parametrycznej oceny. – Nie jest też tajemnicą, że na UJ poza badaczami aktywnymi mamy również takich, których dorobek jest niezbyt imponujący, chcieliśmy poznać te proporcje. Bardzo ważnym celem oceny było także pokazanie młodym badaczom i doktorantom właściwego kierunku – drogi, która doprowadzi ich do coraz to większych sukcesów naukowych. 

Skarby naukowe UJ
Ocena dotyczyła ostatnich 4 lat (2005-2008), wstępna propozycja ankiety została dostosowana do specyfiki badań prowadzonych na poszczególnych wydziałach, w rezultacie powstało ich 16 wersji. Szczególny nacisk został położony na badania o charakterze międzynarodowym. Wysoko punktowana była liczba cytowań oraz publikacje oryginalne, przeglądowe i monografie opublikowane w prestiżowych czasopismach z tzw. Listy Filadelfijskiej lub w wydawnictwach zagranicznych. Pod uwagę brane były również artykuły publikowane w polskich czasopismach oraz podręczniki czy monografie wydawane w renomowanych oficynach krajowych. Osoby, które uzyskały największą liczbę punktów, zostały nagrodzone. 

W kolejnych latach Uniwersytet Jagielloński zamierza kontynuować ocenianie pracowników według podobnego schematu. Wyniki ankiety są brane pod uwagę także przy okazji wniosków o awanse profesorskie, mają służyć przy kreowaniu polityki kadrowej. – W pierwszym roku oceniliśmy efekty działalności naukowej w ciągu czterech ostatnich lat, po to by stworzyć obszerniejszą bazę danych. Natomiast w kolejnych latach będziemy analizować wyniki działalności naukowej tylko z jednego – poprzedniego – roku. W roku 2010 ocenimy rok 2009. Mam nadzieję, że doprowadzi to do wzrostu liczby bardzo dobrych publikacji naszych pracowników, co przełoży się na lepszą pozycję uniwersytetu w międzynarodowych rankingach. A poza tym, im więcej dobrych publikacji, tym więcej środków na działalność statutową i więcej środków na badania – mówi prorektor. 

Co wynika z ankiet? Grupa pracowników bardzo aktywnych jest stosunkowo niewielka, dużą grupę stanowią badacze o średnim stopniu aktywności. Liczebność pracowników, których dorobek naukowy jest znikomy ma poszczególnych wydziałach jest rozmaita, ale na niektórych wydziałach takich pracowników wynosi nawet  10-15 procent. – Ale jeżeli skonfrontujemy wyniki ankiety „na-ukowej” z wynikami ankiety dotyczącej poziomu zajęć dydaktycznych, którą wypełniają studenci UJ – zapowiada prorektor – to wyłonimy grupę najbardziej aktywnych w nauce i dydaktyce, prawdziwe skarby uniwersytetu. Oby było ich jak najwięcej.

LJ