Kierunki rolnicze, leśne i weterynaryjne 2012 Drukuj Poleć znajomemu

Zasady rankingu   |   Wersja .JPG
Wskaźnik
2012
ocena
przez
kadrę
akadem.
prefer.
pracod.
ocena
param.
publi-
kacje
cyto-
wania
h
index
25% 25% 20% 6% 12% 12%
1Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie10010010078.0096.5454.47100
2Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu75.0169.8756.3471.4379.7852.7787.50
3Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie73.8355.6538.0310010047.7093.75
4Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie70.8049.7970.4274.2960.7650.9475.00
5Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu63.2962.7623.9484.0048.1154.5875.00
6Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie47.6336.8214.0865.7171.1437.0568.75
7Politechnika Łódzka45.485.6511.2710014.2781.7650.00
8Uniwersytet Warszawski39.3319.2528.170.0058.7079.1287.50
9Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki31.691.677.0460.001.1910018.75
10Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie28.8810.670.0066.6731.8929.6337.50
11Uniwersytet Łódzki27.231.2612.680.0022.9294.8068.75
12Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy27.015.865.6360.0023.7829.0537.50
13Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach26.494.602.8260.0020.3235.4237.50
14Politechnika Koszalińska25.040.005.6380.000.7629.7312.50
15Uniwersytet Gdański23.083.971.410.0031.6870.9375.00
16Uniwersytet Rzeszowski14.932.510.000.009.6258.1243.75
17Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II13.870.8419.720.003.4634.3825.00
18Politechnika Opolska6.040.841.410.000.7633.986.25
19Politechnika Białostocka4.471.460.000.002.9216.5212.50
Zasady rankingu   |   Wersja .JPG

 

Zastrzeżenie prawne