Psychologia 2012 Drukuj Poleć znajomemu

Zasady rankingu   |   Wersja .JPG
Wskaźnik
2012
ocena
przez
kadrę
akadem.
prefer.
pracod.
ocena
param.
publi-
kacje
cyto-
wania
h
index
25%25%20%6%12%12%
1Uniwersytet Warszawski10010088.5793.3350.3857.53100
2Uniwersytet Jagielloński90.4977.3610010010012.9062.50
3Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie66.0330.1945.7193.3368.4234.85100
4Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu56.5635.8551.4393.3321.0515.5850.00
5Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie45.530.000.0010018.0569.7087.50
6Uniwersytet Wrocławski42.003.7734.2980.0011.2838.7950.00
7Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II39.2535.8517.1490.0012.787.7012.50
8Uniwersytet Gdański39.2726.4214.2980.0036.8413.0637.50
9Uniwersytet Opolski40.163.775.7180.006.0210037.50
10Uniwersytet Łódzki32.985.6614.2990.0013.5317.7825.00
11Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie32.0115.0928.5770.0018.054.8512.50
12Uniwersytet Śląski w Katowicach31.1813.2114.2980.0012.036.3625.00
13Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie27.463.7722.8660.009.0215.7625.00
14Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie24.945.6617.1480.003.010.000.00
15Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy25.553.775.7166.673.7629.0925.00
16Uniwersytet Szczeciński22.280.005.7180.003.013.6412.50
17Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego17.887.552.8640.001.5029.0912.50
Zasady rankingu   |   Wersja .JPG

 

Zastrzeżenie prawne