Prawo i administracja 2012 Drukuj Poleć znajomemu

Zasady rankingu   |   Wersja .JPG
Wskaźnik
2012
ocena
przez
kadrę
akad.
prefer.
praco-
dawców
ocena
param.
publi-
kacje
cyto-
wania
h
index
25% 25% 20% 6% 12% 12%
1Uniwersytet Jagielloński10010078.1310052.0074.36100
2Uniwersytet Warszawski96.7385.0710096.6710017.33100
3Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu48.0552.9934.3810012.000.000.00
4Uniwersytet Wrocławski42.7047.0131.2550.0028.004.7650.00
5Uniwersytet Szczeciński41.220.758.3380.004.0010050.00
6Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie36.139.7035.4210012.000.000.00
7Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II34.2522.3918.7553.3312.0022.2250.00
8Uniwersytet Łódzki32.7033.5812.5080.0024.000.000.00
9Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu30.7323.1313.5450.0012.0011.1150.00
10Uniwersytet Śląski w Katowicach29.5613.439.381008.000.000.00
11Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie28.2318.669.3890.000.000.000.00
12Uniwersytet Gdański27.6518.6611.4680.0016.000.000.00
13Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku22.580.000.001000.000.000.00
14Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie20.980.009.3880.004.000.000.00
15Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie19.490.003.130.008.0083.3350.00
16Uniwersytet Opolski18.650.002.0880.000.000.000.00
17Uniwersytet w Białymstoku18.3714.187.2953.334.000.000.00
18Uniwersytet Rzeszowski16.481.493.1360.0024.000.000.00
19Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie16.370.001.0470.004.000.000.00
20Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego14.740.001.0464.000.000.000.00
Zasady rankingu   |   Wersja .JPG

 

Zastrzeżenie prawne