Kierunki społeczne 2012 Drukuj Poleć znajomemu

administracja, bezpieczeństwo i higiena pracy, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, edukacja artystyczna w zakresie sztuk muzycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja techniczno-informatyczna, etyka, europeistyka, informatyka ekonomiczna i pedagogika, kognitywistyka, komunikacja europejska, komunikacja i poznanie, logopedia, logopedia ogólna i kliniczna, logopedia z audiofonologią, logopedia z fonoaudiologią, międzynarodowe studia kulturowe, nauki o działalności charytatywnej, nauki o rodzinie, pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, praca socjalna, prawo, prawo kanoniczne, profilaktyka społeczna i resocjalizacja, psychologia, psychologia w zarządzaniu, regionalistyka, samorząd terytorialny i polityka regionalna, socjologia, stosunki międzynarodowe, studia prawno-ekonomiczne, terapia zajęciowa

Zasady rankingu   |   Wersja .JPG
Wskaźnik
2012
ocena
przez
kadrę
akadem.
prefer.
praco-
dawców
ocena
param.
publi-
kacje
cyto-
wania
h
index
25% 25% 20% 6% 12% 12%
1Uniwersytet Warszawski10010010094.551003.3862.50
2Uniwersytet Jagielloński96.6394.8176.6710063.6411.11100
3Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu56.1946.7536.6793.3336.362.7837.50
4Uniwersytet Łódzki45.2846.7511.6790.0023.084.2125.00
5Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie44.6455.840.0090.004.9014.2925.00
6Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie41.1219.4816.6793.3318.885.9737.50
7Uniwersytet Wrocławski39.7025.9731.6750.0028.676.2350.00
8Uniwersytet Śląski w Katowicach36.1923.3821.6780.0018.880.6212.50
9Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu36.1758.443.3360.003.506.6712.50
10Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu33.9515.5815.0070.0022.385.2137.50
11Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu31.8244.160.0066.673.502.2212.50
12Uniwersytet Szczeciński31.040.005.0080.0020.9810.0050.00
13Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II30.737.7913.3390.005.592.7812.50
14Uniwersytet Medyczny w Łodzi30.631.301.671004.9011.1125.00
15Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie29.6311.693.3380.0026.571.6125.00
16Uniwersytet Opolski29.070.008.3380.007.698.5937.50
17Uniwersytet Gdański28.340.003.3380.0021.686.9937.50
18Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie27.581.308.3380.0010.496.6725.00
19Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie27.549.0918.3370.006.290.6212.50
20Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie26.455.193.3380.004.903.9725.00
21Szkoła Główna Handlowa w Warszawie26.110.0053.330.0018.889.6750.00
22Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie25.8242.860.0053.330.000.000.00
23Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku24.200.000.001000.700.000.00
24Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego23.850.003.3380.001.4011.1112.50
25Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach23.4419.4810.0060.000.700.000.00
26Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi22.020.000.0040.002.1059.2625.00
27Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie21.740.000.0090.000.000.000.00
27Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Jęz. Obcych w Katowicach21.740.000.0090.000.000.000.00
29Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach19.420.001.6766.672.805.5612.50
30Politechnika Koszalińska19.320.000.0080.000.000.000.00
31Politechnika Opolska19.120.000.0070.002.801.3912.50
32Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy18.610.000.0066.674.902.3812.50
33Akademia Obrony Narodowej w Warszawie17.9619.480.0050.000.000.000.00
34Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu17.910.003.3370.000.000.000.00
35Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie17.450.000.0060.0011.891.9612.50
36Collegium Civitas w Warszawie17.410.003.330.001.4010012.50
37Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni17.239.090.0060.000.000.000.00
38Akademia Pomorska w Słupsku17.160.000.0060.000.705.5612.50
39Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie16.960.000.0070.000.700.000.00
40Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie16.463.903.3340.009.791.9825.00
41Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego15.850.001.6763.330.700.000.00
42Uniwersytet Zielonogórski15.641.301.6760.003.500.000.00
43Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku14.937.791.6750.000.000.000.00
44Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie14.690.000.0060.002.800.000.00
45Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej14.490.000.0060.000.000.000.00
45Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna “Ignatianum” w Krakowie14.490.000.0060.000.000.000.00
45Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi14.490.000.0060.000.000.000.00
48Uniwersytet w Białymstoku14.161.305.0040.009.090.8512.50
49Politechnika Warszawska12.943.903.330.0069.931.7837.50
50Uniwersytet Rzeszowski12.850.001.6730.0011.894.2525.00
Zasady rankingu   |   Wersja .JPG

 

Zastrzeżenie prawne