Kierunki ścisłe 2012 Drukuj Poleć znajomemu

astrofizyka i kosmologia, astronomia, biochemia, biofizyka, chemia, fizyka, matematyka, nauki ścisłe, zastosowanie fizyki w biologii i medycynie

Zasady rankingu   |   Wersja .JPG
Wskaźnik
2012
ocena
przez
kadrę
akademicką
prefer.
praco-
dawców
ocena
param.
publi-
kacje
cyto-
wania
h
index
25% 25% 20% 6% 12% 12%
1Uniwersytet Warszawski10010029.5210010031.43100
2Politechnika Warszawska94.9735.0210010076.9422.3878.05
3Uniwersytet Jagielloński86.8373.7322.8610084.8931.0995.12
4Politechnika Wrocławska78.1426.4273.3310071.6116.4956.10
5Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu64.2544.3917.1410061.0220.4251.22
6Uniwersytet Wrocławski63.5841.4712.3810053.3423.9663.41
7Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie63.3617.8253.3393.3353.5214.6446.34
8Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu54.8022.899.5210040.9725.4258.54
9Politechnika Łódzka51.394.9237.1490.0036.3417.9043.90
10Uniwersytet Śląski w Katowicach49.8110.756.6710045.5721.0360.98
11Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie48.290.465.7180.006.8310048.78
12Politechnika Gdańska47.226.9111.4310032.7121.7748.78
13Politechnika Poznańska46.427.2218.1090.0026.5319.6051.22
14Uniwersytet Gdański46.109.225.7110020.6827.9648.78
15Uniwersytet Łódzki45.285.842.8686.6725.6733.6670.73
16Politechnika Śląska w Gliwicach44.994.1534.2980.0031.7812.0936.59
17Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie42.915.070.9510033.3120.4948.78
18Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie41.121.6910.4810023.3213.8336.59
19Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza37.430.774.7610013.2214.8231.71
20Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki36.210.7716.1980.0014.7318.4629.27
21Uniwersytet w Białymstoku31.000.001.9080.0011.2316.9231.71
22Uniwersytet Zielonogórski30.611.081.9080.0011.7214.4629.27
23Uniwersytet Opolski30.200.003.8180.008.3916.7524.39
24Politechnika Częstochowska30.190.773.8180.0013.0210.3326.83
25Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie29.860.922.8680.007.3515.2424.39
26Uniwersytet Szczeciński29.390.313.8180.004.7115.3921.95
27Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy29.250.004.7680.004.0913.4721.95
28Uniwersytet Rzeszowski28.440.150.0080.0011.5211.9524.39
29Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie24.880.611.9060.007.9715.2629.27
30Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie24.430.000.0060.008.9817.1929.27
31Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach23.320.610.0060.006.3415.2424.39
32Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego13.760.310.0040.002.516.699.76
33Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach8.750.310.000.0010.1416.6531.71
34Politechnika Białostocka8.560.004.760.0010.3010.9926.83
35Politechnika Lubelska7.630.001.900.007.7914.8824.39
Zasady rankingu   |   Wersja .JPG

 

Zastrzeżenie prawne