Kierunki humanistyczne 2012 Drukuj Poleć znajomemu

archeologia, archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, bałkanistyka, dyplomacja europejska, edytorstwo, edytorstwo i zarządzanie informacją, etnologia, europeistyka kulturowa, europeistyka z filologią włoską, filmoznawstwo, filologia, filologia angielska, filologia polska, filologia polska i kulturoznawstwo, filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie, filozofia, filozofia z elementami psychologii, filozofia z religioznawstwem, historia, historia sztuki, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem, krajoznawstwo i turystyka historyczna, kultura klasyczna, kulturoznawstwo, kultury i religie Bliskiego Wschodu, kultury i religie krajów Europy Wschodniej, lingwistyka stosowana, mediteranistyka, międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne, muzykologia, naukoznawstwo, orientalistyka, przyrodoznawstwo i filozofia przyrody, religioznawstwo, retoryka stosowana, rosjoznawstwo, studia bizantyńsko-słowiańskie, studia filologiczno-kulturoznawcze, studia filozoficzno-historyczne, studia wschodnie, studia wschodnioeuropejskie, teologia, wiedza o teatrze, wojskoznawstwo, wschodoznawstwo

Zasady rankingu   |   Wersja .JPG
Wskaźnik
2012
ocena
przez
kadrę
akad.
prefer.
praco-
dawców
ocena
param.
35%35%30%
1Uniwersytet Jagielloński10010010090.00
2Uniwersytet Warszawski92.1391.7682.5494.55
3Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu65.2772.0131.7590.00
4Uniwersytet Wrocławski50.3833.9042.8673.33
5Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II48.7727.2222.22100
6Uniwersytet Śląski w Katowicach48.4523.1725.40100
7Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu40.5430.0220.6372.00
8Uniwersytet Opolski36.828.407.94100
9Uniwersytet Łódzki34.589.8017.4680.00
10Uniwersytet Gdański34.538.0919.0580.00
11Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie34.0215.7114.2975.00
12Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku32.760.314.76100
13Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie30.972.0223.8170.00
14Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie30.6612.9120.6360.00
15Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Jęz. Obcych w Katowicach28.630.621.5990.00
16Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie28.017.471.5980.00
17Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie25.063.116.3570.00
18Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni24.740.000.0080.00
19Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie23.206.536.3560.00
20Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach22.782.189.5260.00
21Uniwersytet Szczeciński22.014.824.7660.00
22Uniwersytet Zielonogórski21.301.246.3560.00
23Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego21.250.003.1765.00
24Akademia Pomorska w Słupsku20.850.006.3560.00
25Uniwersytet Rzeszowski20.023.426.3553.33
26Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna “Ignatianum” w Krakowie19.743.270.0060.00
27Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach19.700.003.1760.00
28Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie19.130.001.5960.00
29Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie18.610.160.0060.00
30Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej18.560.000.0060.00
31Uniwersytet w Białymstoku17.342.023.1750.00
32Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie4.180.4711.110.00
33Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy2.331.714.760.00
34Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego1.140.003.170.00
35Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu0.910.931.590.00
Zasady rankingu   |   Wersja .JPG

 

Zastrzeżenie prawne