Potencjał naukowy 2012 Drukuj Poleć znajomemu
Metodologia   |   Pełna tabela   |   Wersja .JPG
2012 WSKAŹNIK 2012
1 Uniwersytet Warszawski 100
2 Uniwersytet Jagielloński 99.40
3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 90.04
4 Uniwersytet Wrocławski 84.61
5 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 81.29
6 Uniwersytet Śląski w Katowicach 80.35
7 Politechnika Warszawska 79.01
8 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 78.76
9 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 78.30
10 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie 77.51
11 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 77.38
12 Politechnika Wrocławska 77.30
13 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 76.29
14 Uniwersytet Łódzki 76.15
15 Uniwersytet Gdański 75.16
16 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 74.54
17 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 73.84
18 Gdański Uniwersytet Medyczny 71.48
19 Uniwersytet Medyczny w Łodzi 70.88
20 Politechnika Gdańska 70.66
21 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 70.62
22 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 69.46
23 Politechnika Łódzka 69.24
24 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 69.09
25 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 68.59
26 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 67.13
27 Politechnika Śląska w Gliwicach 66.68
28 Politechnika Poznańska 66.34
29 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 65.95
30 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 65.73
31 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 65.42
32 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 65.27
33 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 65.21
34 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 65.06
35 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie 64.52
36 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 64.45
37 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie 64.04
38 Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku 63.50
39 Uniwersytet Opolski 62.65
40 Uniwersytet Medyczny w Lublinie 62.42
41 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 62.22
42 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 60.47
43 Politechnika Opolska 60.17
44 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie 58.88
45 Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Jęz. Obcych w Katowicach 58.79
46 Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 57.66
47 Warszawski Uniwersytet Medyczny 57.29
48 Uniwersytet Szczeciński 56.65
49 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 56.44
50 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 56.40
Metodologia   |   Pełna tabela   |   Wersja .JPG
 

Zastrzeżenie prawne