Efektywność naukowa 2012 Drukuj Poleć znajomemu
Metodologia   |   Pełna tabela   |   Wersja .JPG
2012 WSKAŹNIK 2012
1 Uniwersytet Jagielloński 100
2 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 82.72
3 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 79.93
4 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 79.47
5 Uniwersytet Warszawski 77.03
6 Uniwersytet Medyczny w Łodzi 76.77
7 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 75.56
8 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 74.71
9 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 71.99
10 Warszawski Uniwersytet Medyczny 71.15
11 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 70.99
12 Politechnika Warszawska 68.76
13 Gdański Uniwersytet Medyczny 68.49
14 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 67.19
15 Uniwersytet Gdański 67.15
16 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 64.43
17 Uniwersytet Medyczny w Lublinie 64.10
18 Uniwersytet Wrocławski 63.41
19 Politechnika Wrocławska 63.38
20 Uniwersytet Śląski w Katowicach 63.10
21 Akademia Obrony Narodowej w Warszawie 62.64
22 Politechnika Gdańska 60.91
23 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 58.24
24 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 58.14
25 Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 55.90
26 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 53.49
27 Politechnika Śląska w Gliwicach 53.30
28 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 53.17
29 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 52.33
30 Politechnika Łódzka 52.28
31 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie 52.04
32 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 51.04
33 Politechnika Poznańska 49.83
34 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 48.71
35 Collegium Civitas w Warszawie 46.82
36 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 46.19
37 Uniwersytet Łódzki 45.75
38 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 45.38
39 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 44.87
40 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 44.28
41 Uniwersytet Opolski 43.72
42 Politechnika Częstochowska 42.15
43 Uniwersytet w Białymstoku 41.70
44 Politechnika Lubelska 41.57
45 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach 40.74
46 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 37.83
47 Uniwersytet Zielonogórski 37.48
48 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 36.89
49 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 36.43
50 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 36.00
Metodologia   |   Pełna tabela   |   Wersja .JPG
 

Zastrzeżenie prawne