Wybierz zawód

The file ///wyszukiwarka/wybierz_zawod_left.php cannot be included!
It does not exist or is not readable.
Raport - Uczelnie Niepubliczne w Polsce 1991-2011

My piszemy

Nasz kod matrycowy ;)

Nasz kod matrycowy
Perspektywy
Konkurs Genius Universitatis rozstrzygnięty! Drukuj Poleć znajomemu

 Czytelna i spójna z misją uczelni promocja edukacyjnych usług jest sztuką, która udaje się coraz większej liczbie polskich uczelni. 1 marca, podczas XVII Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego Perspektywy 2012, zostały ogłoszone wyniki konkursu Genius Universitatis na najlepsze w mijającym roku akademickim kreatywne kampanie rekrutacyjne szkół wyższych. Konkurs zorganizowały magazyny Perspektywy i Brief.

- Genius Universitatis - duch miejsca, opiekuńcza siła wyzwalająca poczucie wspólnoty studentów i ich mistrzów, jest ideą łączącą misje wszystkich liczących się szkół wyższych - mówi Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. - Ta idea buduje wartościowe strategie promocyjne uczelni w warunkach demograficznego niżu, kiedy profesjonalny marketing - dodany do pozycji rankingowej uczelni - rozstrzyga o rekrutacyjnym sukcesie szkół wyższych.
 
Magazyn edukacyjny „Perspektywy” oraz magazyn marketingu i sprzedaży „Brief” już po raz drugi przejrzały najciekawsze dokonania reklamowe uczelni, oceniając je w pięciu kategoriach: reklama prasowa, broszury i informatory rekrutacyjne, gadżet promocyjny, film promocyjny oraz rekrutacyjny serwis internetowy. Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono blisko 150 prac z 37 szkół wyższych w kraju. Jury na czele z Grzegorzem Kiszlukiem, prezesem i redaktorem naczelnym Brief, ostatecznie oceniło 72 realizacje, spełniające regulaminowe kryteria.
 
- Jesteśmy zbudowani poziomem większości zgłoszonych projektów - mówi Grzegorz Kiszluk - Na szczęście przechodzi już do historii stereotyp uśmiechniętej pary w uniwersyteckich biretach, zaczyna dominować rzetelna informacja i komunikat spójny z misją konkretnej uczelni. Uznaliśmy, iż wyrazem profesjonalizmu w promocji edukacyjnych usług z najwyższej półki są  przede wszystkim rzeczowość i adekwatność przekazu, ubrane w odpowiadającą im  formę. I taki walor mają nagrodzone przez nas prace.

W kategorii reklama prasowa
zwyciężyła reklama Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zachęcająca do mobilności w wyborze kierunków na II stopniu. Marcin Witkowski, kierownik Biura Informacji i Promocji UAM w cieszy się z Grand Prix  w tej kategorii: - To nie był łatwy projekt. Jego celem jest pokazanie kandydatom na studia II stopnia merytorycznie i formalnie uzasadnionych transferów między poszczególnymi kierunkami po zdobyciu dyplomu licencjata.
Nasza uczelnia z powodzeniem wdraża założenia systemu bolońskiego, a naszym zadaniem jest stworzenie i doskonalenie narzędzi do samodzielnego konfigurowania kompetencji, jakie chcieliby osiągnąć absolwenci uczelni, a przede wszystkim sugerujemy, jakie transfery mają szczególny sens. Mam sygnały, że wielu ubiegłorocznych absolwentów studiów I stopnia skorzystało z tej poglądowej tabeli pionowej mobilności UAM.


Uniwersytet Jagielloński okazał się bezkonkurencyjny w stworzeniu  atrakcyjnej koncepcji serwisu informacyjnego. Kinga Drechny-Mucha, szefowa promocji Uniwersytetu Jagiellońskiego nie kryje satysfakcji: - W ubiegłym roku w konkursie Genius Universitatis zdobyliśmy pierwsze miejsce w kategorii informacji rekrutacyjnej, w tym odebraliśmy Grand Prix za internetową stronę rekrutacyjną „Przyszłość UJ”. Jesteśmy niezwykle dumni, że nasze marketingowe projekty mają tak wysokie notowania wśród profesjonalistów, że odpowiadają Genius Uniwersitatis najstarszej krajowej uczelni. To wielki sukces trzyosobowego zespołu promocji UJ.

Grand Prix w kategorii gadżet promocyjny bezapelacyjnie zdobył Papamobile Politechniki Świętokrzyskiej. Jest to rekonstrukcja legendarnego pojazdu, którym poruszał się Jan Paweł II w 1979 r., podczas pierwszej pielgrzymki do Polski.
- Zrekonstruowany pojazd ma promować wyjątkowe dzieło historii techniki – pamiątkę po Janie Pawle II, polskim Papieżu – informuje Ewa Karońska, szefowa promocji Politechniki Świętokrzyskiej. - Rekonstrukcja powstała w oparciu o oryginale części, pochodzące z przygotowanego na tę okazję terenowego samochodu ciężarowego Star 660 M2/JP2. Pojazd bazuje na oryginalnym rozwiązaniu konstrukcyjnym wielozadaniowego podwozia 3-osiowego samochodu terenowego, skonstruowanego w latach 50. XX wieku, z napędem na wszystkie koła jezdne Stara 66. Motorem napędowym całego przedsięwzięcia był Marek Adamczak, właściciel zakładu samochodowego, którego wspierali studenci, absolwenci i pracownicy naukowi Politechniki Świętokrzyskiej.

Film promocyjny, za który Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu zdobyła Grand Prix w kategorii film promocyjny, jest jednym z elementów zwartej kampanii przygotowanej przez uczelnię, obejmującej także broszurę - informator, promującej i skłaniającej do samodzielnego zdobywania nowych doświadczeń zawodowych oraz mobilności w uczeniu się praktycznej strony zawodu.
- Nasi studenci zachęcają w nim: studiuj, podróżuj, zarabiaj, bo sami już tego spróbowali i wiedzą, jakie nowe doświadczenia zawodowe i towarzyskie udało im się dzięki takim wyjazdom zdobyć - mówi Jacek Rubinstein, specjalista ds. marketingu WSHiG w Poznaniu. – Film może zachęcić kandydatów do studiowania w WSHiG i nauki zawodów autentycznością wypowiedzi naszych studentów, dynamicznym kadrom i apetycznym przestawieniem zawodu „od kuchni”.

Bezapelacyjnym zwycięzcą w kategorii broszura – informator okazał się informator przygotowany przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.  – Myślę, że nasz informator wyróżnia przede wszystkim fakt jego autorstwa, ponieważ robili go nasi studenci. A konkretnie zrobili projekt graficzny, skład, pisali testy, robili zdjęcia naszych studentów, którzy studiują konkretne kierunki i potrafią o nich powiedzieć najciekawiej. Przy jego tworzeniu istotne były czytelne informacje, eksponujące to, co jest w studiowaniu konkretnego kierunku najważniejsze, gdzie po nim można znaleźć pracę i w ogóle do czego w życiu zawodowym się przyda. Mamy nadzieję, że lektura informatora pomoże poukładać młodym ludziom swoją przyszłość, tym bardziej, że nasi studenci spojrzeli na ich młodszych kolegów ich oczami – opowiada o kuchni nagrodzonego informatora Monika Pikor, szefowa działu promocji WSIiZ w Rzeszowie. 

 Laureaci II edycji Konkursu Genius Universitatis 2012:
 
W kategorii reklama prasowa:

W kategorii film promocyjny:

W kategorii broszura – informator:

W kategorii gadżet promocyjny:

W kategorii serwis internetowy: