Wielki Finał w wielkiej Auli
Metodologia Ogólnopolskiego Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2012 Drukuj Poleć znajomemu

Zgodnie z postanowieniem Kapituły Rankingu licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów.

Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz opinia o uczniach szkoły wyrażona przez  kadrę akademicką.

Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych, System Informacji Oświatowej oraz własne badanie ankietowe przeprowadzone przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” wśród kadry uczelni akademickich w całej Polsce. W zestawieniach zostały zaprezentowane szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową. Szkoła, która w danym kryterium otrzymała najlepszą ocenę, uzyskiwała wynik równy 100. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium.

Zasada zakwalifikowania szkoły do Rankingu

Ranking uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2011 r. zdawało minimum 12 maturzystów. Dodatkowym kryterium wejścia szkoły do rankingu było osiągnięcie przez szkołę wyniku powyżej 0,75 średniej krajowej z egzaminu maturalnego obowiązkowego z języka polskiego i matematyki.

Olimpiady 30%

W rankingu zostały uwzględnione wyniki 48 ogólnopolskich olimpiad, które zwalniały ze egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego lub były finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2010/2011.

W związku ze wzrostem liczby olimpiad uwzględnianych w Rankingu (w roku ubiegłym uwzględnialiśmy 35 olimpiad) modyfikacji w stosunku do lat ubiegłych uległ algorytm obliczania tego wskaźnika. Różnica polega na podziale olimpiad na dwie grupy; te, które zwalniają z egzaminu maturalnego lub zawodowego oraz pozostałe olimpiady. Olimpiady zwalniające zostały uwzględnione we wskaźniku z wagą 2. W każdej z tych dwóch grup wskaźnik obliczany jest jak w latach ubiegłych - jest proporcjonalny do sumy liczby finalistów olimpiad oraz liczby laureatów z wagą równą 2, mnożonej przez liczbę olimpiad, w których szkoła odniosła sukcesy i odnoszony do liczby uczniów w danej szkole.

Matura – przedmioty obowiązkowe – 30%

Kryterium to uwzględnia wyniki egzaminów pisemnych z wszystkich przedmiotów obowiązkowych. Na potrzeby tego kryterium została wyliczona wartość średnia ogólnopolska z poszczególnych przedmiotów dla liceów ogólnokształcących. Wynik średni procentowy z danego przedmiotu każdej ze szkół został odniesiony do wartości średniej ogólnopolskiej. Wskaźnik maturalny został osiągnięty jako suma trzech wartości względnych: dla języka polskiego, matematyki i języka obcego. Dla szkół z maturą zdawaną na poziomie dwujęzycznym w obliczeniach rankingowych uwzględniono wyniki z języka obcego na poziomie dwujęzycznym, jako wynik maksymalny dla egzaminów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym.

Nowością w tegorocznym Rankingu jest zastosowanie współczynnika przystępowalności do egzaminu maturalnego dla danej szkoły wyliczony na podstawie danych o wynikach matur oraz liczby absolwentów wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej. Wskaźnik matury obowiązkowej został pomnożony przez współczynnik przystępowalności. Ranking nie uwzględnia wyników matury międzynarodowej.

Matura - przedmioty dodatkowe – 35%

Kryterium to uwzględnia wyniki egzaminów ze wszystkich przedmiotów dodatkowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym, przy czym osiągnięcia z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym zostały uwzględnione z wagą 2. Na potrzeby tego kryterium została wyliczona wartość średnia ogólnopolska z poszczególnych przedmiotów dla wszystkich liceów ogólnokształcących. Wynik średni procentowy z danego przedmiotu każdej ze szkół został odniesiony do wartości średniej ogólnopolskiej. Dla szkół z maturą zdawaną na poziomie dwujęzycznym w obliczeniach rankingowych uwzględniono wyniki z języka obcego na poziomie dwujęzycznym, jako wynik z wagą 4/3 dla języków obcych zdawanych dodatkowo. Uzyskany w ten sposób współczynnik mnożony jest przez liczbę uczniów, którzy zdawali dany przedmiot na odpowiednim poziomie, dając wskaźnik pośredni dla przedmiotu. Współczynnik rankingowy z przedmiotów dodatkowych na poziomie podstawowym obliczany jest jako suma wskaźników pośrednich dla przedmiotów podzielona przez liczbę wszystkich maturzystów. Podobnie obliczamy współczynnik rankingowy z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym. Ranking nie uwzględnia wyników matury międzynarodowej.

Opinia akademicka – 5%

Opinia o szkole ponadgimnazjalnej wśród kadry akademickiej jest istotnym wskaźnikiem jakości szkoły, odzwierciedlającym zarówno poziom przygotowania absolwentów, jak i wyposażenie ich przez szkołę w umiejętności samodzielnego uczenia się, planowania swojej kariery i pokonywania stresu – co ma, między innymi, bezpośredni wpływ na utrzymanie się na studiach i terminowość ich ukończenia.

Dane do tego kryterium zostały uzyskane w wyniku przeprowadzonego w grudniu 2011, drogą internetową, ogólnopolskiego badania ankietowego wśród prawie 5 tys. pracowników akademickich polskich uczelni. Wyniki badania zostały dodatkowo zważone z uwzględnieniem regionalnego charakteru badania oraz wielkości szkoły.

 

Komentarze  

 
0 #13 Lurlene 2015-03-20 20:26
I have read so many articles concerning the blogger lovers except this post is
genuinely a nice paragraph, keep it up.

my homepage ... cialis over counter: canadianedrugstore.com/
Cytować
 
 
+1 #12 Uczeń 2013-08-24 11:49
Cytuję Anitex:
Uważam, że kryteria sa nieadekwatne. dlaczego oceniają wykładowcy akademicy, a nie uczniowie szkół, absolwenci. To jakas chora sytuacja. Takie kryterium moze obowiązywać jedynie w przypadku szkół warszawskich, krakowskich,lub elskich itp gdzie jest co najmniej kilka wyzszych uczelni ito tez nie da sie porównać szkół . więc powiniem bhyć podzial może na województwa, może na powiaty... Ranking jest niedopracowany i nierzetelny. A gdzie kryterium: zdawalność matury?

W dzisiejszych czasach nie ważnej jest to, czy zda się maturę. Ważne, aby napisać ją dobrze, bo z matematyką na 30% nikt nie pójdzie na kierunek ścisły na studia. Jest to uwzględnione w ocenie - 30% rankingu stanowią WYNIKI matur i to bardzo dobrze :)
Cytować
 
 
+1 #11 Monika 2013-01-14 15:18
Według mnie te rankingi są bezsensowne i faktycznie szkodzą prowincjonalnym szkołom. Poza tym sama w ubiegłym roku wybierałam liceum i gdybym chciała sugerować się tymi wynikami to okazałoby się, że wybrałam beznadziejną szkołę w województwie. W 2011 roku znajdowała się na 5 miejscu, a w ostatnim rankingu znalazła się dopiero na 17. Idąc tym tokiem myślenia, my- UCZNIOWIE powinniśmy zmieniać szkołę co rok, tak by móc powiedzieć, że MOJA szkoła znalazła się na 2,4 czy 5 miejscu w jakimś rankingu!
Cytować
 
 
+12 #10 Kerownik Naczelnik 2013-01-10 13:35
Olimpiady bym usunął z kryteriów, to zaciemnia obraz, a nawet zafałszowuje. Ranking dot. olimpiad powinien być osobny, bo wyniki w olimpiadach są w sumie bardziej zasługą uczniów niż szkoły.
Cytować
 
 
+7 #9 Mańka 2012-11-05 23:39
Podstawowym kryterium powinno być nie to jak sobie absolwenci radzą na studiach, ale ilu je ukończyło i zdobyło pracę! W swoim zawodzie oczywiście. według tego kryterium należy oceniać cały system edukacyjny w kraju. A jak to u nas jest?
Cytować
 
 
-11 #8 Xeroninka 2012-07-15 17:55
A gdzie LO3 Olsztyn?
Hamstwo w państwie.
Cytować
 
 
0 #7 Anitex 2012-07-10 10:28
Uważam, że kryteria sa nieadekwatne. dlaczego oceniają wykładowcy akademicy, a nie uczniowie szkół, absolwenci. To jakas chora sytuacja. Takie kryterium moze obowiązywać jedynie w przypadku szkół warszawskich, krakowskich,lub elskich itp gdzie jest co najmniej kilka wyzszych uczelni ito tez nie da sie porównać szkół . więc powiniem bhyć podzial może na województwa, może na powiaty... Ranking jest niedopracowany i nierzetelny. A gdzie kryterium: zdawalność matury?
Cytować
 
 
+17 #6 Zenon 2012-07-03 21:22
To nie jest klasyfikacja szkol, tylko klasyfikaja stuentow danych szkol.
Aby ocenic szkole i pedagogow nalezy przyjac rowniez z jaka srednia przyszli i jak zakonczyli.
np. Jesli zrobimy druzyny do kosza z zawodnikami po 195cm a drga druzyna po 170cm. Widoamo kto wygra ale to nie jest dowod ze ma lepszego trenera.
Cytować
 
 
+2 #5 Liluputek 2012-05-20 13:22
Cytuję topoka:
Żeby ten ranking był w pełni sprawiedliwy, powinno się znieść opinię akademicką, która promuje duże licea z ośrodków akademickich, szczególnie te przy uczelniach wyższych (Toruń, Szczecin).


A właśnie że nie. Są licea bardzo wysoko w rankingu, które nie są zbytnio znane, nie leżą blisko tych Twoich ośrodków uczelni wyższych.
Cytować
 
 
+8 #4 topoka 2012-04-22 20:30
Żeby ten ranking był w pełni sprawiedliwy, powinno się znieść opinię akademicką, która promuje duże licea z ośrodków akademickich, szczególnie te przy uczelniach wyższych (Toruń, Szczecin). W zamian powinno się brać pod uwagę ilość absolwentów, którzy dostają się na uczelnie wyższe (z rankingu Perspektyw można uwzględnić te najlepsze, wtedy oba zestawienia byłyby jeszcze bardziej sensowne i koherentne.
Cytować
 
 
+30 #3 magdalenka 2012-01-20 14:52
Niestety takie rankingi bardzo szkodza małym szkołom , na prowincji. Jaka moze byc opinia akademicka na temat takiego liceum jesli pyania dotycza relatywnie małej próby asolwentów?? u nas sa tylko 3 klasy maturalne, za to zdawalnosc matur jest grubo ponad srednia wojewódzka. Mamy najwyzsze EWD w województwie a i tak w rankingu jestesmy w drugiej 10 w województwie. Zgadzam sie z komentarzem, że bardzo miarodajnym wyznacznikiem byloby uwzglednienie danych ilu absolwentówdost aje sie na studia np. stacjonarne. U nas w zeszłym roku bylo to 98%. A olimpiady?? mniej uczniów generuje automatycznie mniej olimpijczyków. i tak, na szkołę o populacji 250 uczniów mamy 4 olimpijczyków na szczeblu ogólnopolskim. to dobra szkoła, ale ranking miazdzy ja niestety... nie musimy bic sie jeszcze o uczniów ale fajnie by bylo dac bardziej rzetelny obraz szkoły i przyciagnąc tych najlepszych.
Cytować
 
 
+3 #2 Piotr de Varsovia 2012-01-13 22:52
Cytuję Grażyna von Warschau:
Jak zwykle się do czegoś przyczepię. (...)


Nie sposób się nie zgodzić. Przez całe studia inżynierskie nikt mnie nie pytał gdzie chodziłem do liceum, w ogóle nie spotkałem się z takim pytaniem i trudno mi je sobie wyobrazić. Także uważam, że nie jest to miarodajny czynnik.
Jednak rekrutacja na studia jest w dużym stopniu zależna od wyników matur, więc też nie ma sensu dodawać tego jako kolejny czynnik
Cytować
 
 
+6 #1 Grażyna von Warschau 2012-01-13 19:50
Jak zwykle się do czegoś przyczepię. Jednak Szanowna Kapituła Rankingu nie zmieniła składowej "opinia akademicka". To idiotyzm. Moje liceum ma żenujący współczynnik w tej kategorii (pon. 10) pomimo tego, że jest w pierwszej 20., a licea poniżej niego mają po 100! Nie lepiej by było wziąć zamiast tego rekrutację na studia (tj. liczbę kandydatów przyjętych na studia dzienne na uczelniach państwowych, byłoby to bardziej miarodajne - oczywiście w odpowiednio zapisanym wzorze np. suma liczby przyjętych/liczbę absolwentów). Jakby moje liceum miało 100 w opinii akademickiej, to podskoczyłoby o 5 pozycji w rankingu głównym. Przez ten wskaźnik licea z dużych miast (Warszawa, Kraków, Trójmiasto) mają zaniżony ostateczny wynik.
Cytować
 

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież