Wielki Finał w wielkiej Auli
Metodologia Ogólnopolskiego Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2012 Drukuj Poleć znajomemu

Zgodnie z postanowieniem Kapituły Rankingu licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów.

Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz opinia o uczniach szkoły wyrażona przez  kadrę akademicką.

Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych, System Informacji Oświatowej oraz własne badanie ankietowe przeprowadzone przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” wśród kadry uczelni akademickich w całej Polsce. W zestawieniach zostały zaprezentowane szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową. Szkoła, która w danym kryterium otrzymała najlepszą ocenę, uzyskiwała wynik równy 100. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium.

Zasada zakwalifikowania szkoły do Rankingu

Ranking uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2011 r. zdawało minimum 12 maturzystów. Dodatkowym kryterium wejścia szkoły do rankingu było osiągnięcie przez szkołę wyniku powyżej 0,75 średniej krajowej z egzaminu maturalnego obowiązkowego z języka polskiego i matematyki.

Olimpiady 30%

W rankingu zostały uwzględnione wyniki 48 ogólnopolskich olimpiad, które zwalniały ze egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego lub były finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2010/2011.

W związku ze wzrostem liczby olimpiad uwzględnianych w Rankingu (w roku ubiegłym uwzględnialiśmy 35 olimpiad) modyfikacji w stosunku do lat ubiegłych uległ algorytm obliczania tego wskaźnika. Różnica polega na podziale olimpiad na dwie grupy; te, które zwalniają z egzaminu maturalnego lub zawodowego oraz pozostałe olimpiady. Olimpiady zwalniające zostały uwzględnione we wskaźniku z wagą 2. W każdej z tych dwóch grup wskaźnik obliczany jest jak w latach ubiegłych - jest proporcjonalny do sumy liczby finalistów olimpiad oraz liczby laureatów z wagą równą 2, mnożonej przez liczbę olimpiad, w których szkoła odniosła sukcesy i odnoszony do liczby uczniów w danej szkole.

Matura – przedmioty obowiązkowe – 30%

Kryterium to uwzględnia wyniki egzaminów pisemnych z wszystkich przedmiotów obowiązkowych. Na potrzeby tego kryterium została wyliczona wartość średnia ogólnopolska z poszczególnych przedmiotów dla liceów ogólnokształcących. Wynik średni procentowy z danego przedmiotu każdej ze szkół został odniesiony do wartości średniej ogólnopolskiej. Wskaźnik maturalny został osiągnięty jako suma trzech wartości względnych: dla języka polskiego, matematyki i języka obcego. Dla szkół z maturą zdawaną na poziomie dwujęzycznym w obliczeniach rankingowych uwzględniono wyniki z języka obcego na poziomie dwujęzycznym, jako wynik maksymalny dla egzaminów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym.

Nowością w tegorocznym Rankingu jest zastosowanie współczynnika przystępowalności do egzaminu maturalnego dla danej szkoły wyliczony na podstawie danych o wynikach matur oraz liczby absolwentów wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej. Wskaźnik matury obowiązkowej został pomnożony przez współczynnik przystępowalności. Ranking nie uwzględnia wyników matury międzynarodowej.

Matura - przedmioty dodatkowe – 35%

Kryterium to uwzględnia wyniki egzaminów ze wszystkich przedmiotów dodatkowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym, przy czym osiągnięcia z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym zostały uwzględnione z wagą 2. Na potrzeby tego kryterium została wyliczona wartość średnia ogólnopolska z poszczególnych przedmiotów dla wszystkich liceów ogólnokształcących. Wynik średni procentowy z danego przedmiotu każdej ze szkół został odniesiony do wartości średniej ogólnopolskiej. Dla szkół z maturą zdawaną na poziomie dwujęzycznym w obliczeniach rankingowych uwzględniono wyniki z języka obcego na poziomie dwujęzycznym, jako wynik z wagą 4/3 dla języków obcych zdawanych dodatkowo. Uzyskany w ten sposób współczynnik mnożony jest przez liczbę uczniów, którzy zdawali dany przedmiot na odpowiednim poziomie, dając wskaźnik pośredni dla przedmiotu. Współczynnik rankingowy z przedmiotów dodatkowych na poziomie podstawowym obliczany jest jako suma wskaźników pośrednich dla przedmiotów podzielona przez liczbę wszystkich maturzystów. Podobnie obliczamy współczynnik rankingowy z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym. Ranking nie uwzględnia wyników matury międzynarodowej.

Opinia akademicka – 5%

Opinia o szkole ponadgimnazjalnej wśród kadry akademickiej jest istotnym wskaźnikiem jakości szkoły, odzwierciedlającym zarówno poziom przygotowania absolwentów, jak i wyposażenie ich przez szkołę w umiejętności samodzielnego uczenia się, planowania swojej kariery i pokonywania stresu – co ma, między innymi, bezpośredni wpływ na utrzymanie się na studiach i terminowość ich ukończenia.

Dane do tego kryterium zostały uzyskane w wyniku przeprowadzonego w grudniu 2011, drogą internetową, ogólnopolskiego badania ankietowego wśród prawie 5 tys. pracowników akademickich polskich uczelni. Wyniki badania zostały dodatkowo zważone z uwzględnieniem regionalnego charakteru badania oraz wielkości szkoły.

 

Komentarze  

 
0 #166 let see 2017-01-22 19:36
Once again a nice article lets see

www.jobsarkari.com/ - Government Jobs
www.jobsarkari.com/latest-jobs - Latest Govt Jobs
jobsarkari.com/.../... - Sarkari Naukri
www.jobsarkari.com/jobs/bank - Bank Govt Jobs
www.jobsarkari.com/.../defence - Defence Govt Jobs
www.jobsarkari.com/.../railway - Railway Govt Jobs
jobsarkari.com/.../... - UP Govt Jobs
jobsarkari.com/.../10th-pass - 10th Pass Govt Jobs
jobsarkari.com/.../12th-pass - 12th pass govt jobs
www.jobsarkari.com/.../delhi - Govt Jobs in Delhi
jobsarkari.com/.../maharashtra - Government Jobs in Maharashtra
jobsarkari.com/.../... - Government Jobs in UP
www.jobsarkari.com/.../iti - Iti jobs
www.jobsarkari.com/.../diploma
Cytować
 
 
0 #165 Handoko Herbal 2017-01-20 06:30 Cytować
 
 
0 #164 Matta 2017-01-20 03:16
Share:
Obat Lambung Perih dan Mual Alami @ .../cara-mengatasi-lambung-perih-dan-mual.html
Obat Kencing Darah @ obatgastrickalamiterbaik7.com/.../...
Thanks...
Cytować
 
 
0 #163 bishal paul 2017-01-19 04:19
I like your informative article .. by examdoor.in/.../...
Cytować
 
 
0 #162 sherya dutt 2017-01-19 04:18
Thanks for the wonderful information.. You may check here for some important topics www.examdoor.in/
Cytować
 
 
0 #161 vmware maroc 2017-01-16 12:08 Cytować
 
 
0 #160 pcdapps 2017-01-12 06:26
Want your PC totally clean, safe and secure, learn how to get CCleaner for Windows 10 system.
www.pcdownloadapps.com/.../
you may also like to get xpadder windows 10 platform-
www.pcdownloadapps.com/.../
Cytować
 
 
0 #159 showbox 2017-01-12 06:24
It is appeal lettering that the showBox is extremely straightforward and has lots of valuable features. For instance, there is the purpose of inserting to favorites to assess again the most excellent of the series or to watch afterward, as well there is a search function and lots of additional features.

showboxdownload.site/.../
showboxdownload.site/.../
showboxdownload.site/.../
showboxdownload.site/.../
Cytować
 
 
0 #158 valentines day 2017-01-12 06:06
Several love setting Happy Valentines day 2017 wishes in the shape of image status to send you beloved one to express your love.
www.myvalentinesday2017.com
Cytować
 
 
0 #157 somaya1 2017-01-11 08:07
Nice and awesome article.
cgbse 12th class results 2017 declared and click to get information Nagaland 10th Board Results 2017 declared
Nagaland 12th board Results 2017 declared
Nagaland 10th board Time table 2017 declared
Cytować
 
 
0 #153 Kajal Sharma 2017-01-05 17:47
Thanks for the information. Your page rocks that what I would like to say. You have provided all information in a single page. Awesome! Keep it up!
Regards,
Kajal.
To get latest updates on Government Jobs, please visit JobsDeal.
You can also check out Delhi Education Department Recruitment and UPSC Engineering Services Result and RBI Assistant Mains Admit Card and Top Most Confusing Words in English.

UP LT Grade Teacher Recruitment , UP Primary Teacher Vacancy , UP Computer Teacher Recruitment
Cytować
 
 
0 #152 Home Page 2017-01-03 01:46 Cytować
 
 
0 #151 socialnetwork223 2017-01-02 15:05
www.redbah.com is a social network
Cytować
 
 
0 #150 socialnetwork22 2017-01-02 15:04
useful sites www.mydailyfun.net ,http://www.redbah.com , www.juegosfriv.site gratis en línea mejor.
Cytować
 
 
0 #149 socialnetwork22 2017-01-02 15:03
useful sites funny videos  ,social network , juegos friv gratis gratis en línea mejor
Cytować
 
 
0 #148 best friv 2016-12-29 15:29
best friv www.friv.run/
Cytować
 
 
0 #147 jocuri friv 2016-12-29 15:27
play best jocuri friv online
Cytować
 

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież