Radosne „poczucie sprawstwa” Drukuj Poleć znajomemu

Zespół Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Radosne „poczucie sprawstwa”
O szkole nikt nie mówi inaczej jak Technikum Hutniczo-Mechaniczne. Taka tradycja utrzymuje się w regionie od 60 lat, kiedy te właśnie specjalności ukształtowały charakter Zespołu. THM ma ogólnopolską renomę i powody do satysfakcji. Deszcz nagród za ciężką pracę spada tu od lat. Pojawiają się także – i to wcale niemałe – pieniądze!

Do tradycji szkoły należy udział uczniów i ich coroczne sukcesy w Olimpiadzie Wiedzy Technicznej (82 laureatów i finalistów), w której zajmuje II miejsce w kraju na centralnym szczeblu. Nagrody wieńczą wysiłek uczniów także w innych technicznych konkurencjach: Turniej Młodych Mistrzów Techniki (40 laureatów i finalistów), Olimpiada Innowacji Technicznych (17 uczniów), Turniej o Wynalazczości (16), Olimpiada Innowacji Technicznych (16 laureatów i finalistów), Ogólnopolski Konkurs Mechatroniczny (VI miejsce w Polsce.

Nie tylko techniczni

Sukcesy przynosi nauka w szkole także tym uczniom, których zainteresowania mają bardziej uniwersalny charakter. Świadczą o tym laury zdobyte dotąd przez 21 osób w Olimpiadzie Matematycznej, 10 w Fizycznej, po 2 finalistów w Astronomicznej i Geograficznej. Szkoła miała nawet finalistę w ogólnopolskim etapie Olimpiady Historycznej.

Ogromnym osiągnięciem szkoły i uczniów Krzysztofa Ćwika, Marka Haraźnego oraz Artura Kolasy i Dariusza Jabłońskiego było wysłanie ich prac dyplomowych na Światową Wystawę Wynalazków Młodzieży w Tokio (1984). Na trzy prace z Polski na wystawę zakwalifikowano dwie z THM-u!

W THM-ie jest klimat do pracy. To tu pracuje Nauczyciel Roku 2009 Radosław Moskal – pierwszy nauczyciel przedmiotów zawodowych w historii tego ogólnopolskiego konkursu, ale także Alicja Żuchowska, bez której nie byłoby tylu świetnych projektów, rozwijających możliwości oferowane przez szkołę.

Zespół Szkół nr 3 od 2005 roku wiedzie prym w województwie świętokrzyskim w pozyskiwaniu funduszy. Grupa nauczycieli piszących projekty pozyskała ponad 800 tys. euro na praktyki zawodowe dla uczniów. Uczestniczyli już w 15 wyjazdach zagranicznych na 4-tygodniowe praktyki zawodowe. Ponad 300 uczniów wyjeżdżało już do Hiszpanii, Niemiec, Portugalii, Włoch.

Wyniki konkursu 2009 na projekty Europass Mobility (program Komisji Europejskiej, umożliwiający rozwój kwalifikacji i umiejętności zawodowych) zaskoczyły nawet autorów. Z ZS3 bardzo wysokie oceny uzyskały 2 projekty. Pozyskana kwota to 271.174 euro, co przy ówczesnym kursie tej waluty stanowiło ponad 1,2 mln złotych!!! Zespół Szkół nr 3 jest na I miejscu w skali kraju pod względem wysokości pozyskanych środków!

Jak się to robi w THM-ie? Radosław Moskal (na zdjęciu z krokodylem w Maladze) odpowiada krótko: – Lubię tę pracę, moich uczniów, moment, w którym jesteśmy. Bo my tu wszyscy mamy takie specjalne, i najczęściej radosne, poczucie sprawstwa…