Matura dwujęzyczna Drukuj Poleć znajomemu
Matura dwujęzycznaNauka w klasie dwujęzycznej to szansa na bardzo dobre poznanie języka i kultury jednego z czterech krajów europejskich: Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii albo Niemiec. Zwalnia jej posiadaczy z dodatkowych egzaminów językowych w przypadku aplikacji na studia zagraniczne. Ułatwia dostanie się na zagraniczną uczelnię. Ale wiąże się też z dodatkową pracą.

 

Program matury dwujęzycznej  zawiera w sobie wszystkie komponenty polskiej matury. Absolwenci klas dwujęzycznych podchodzą do egzaminów w tym samym czasie co reszta maturzystów i piszą takie same arkusze. Różnica polega na tym, że absolwenci klas dwujęzycznych są zobowiązani do zdawania dodatkowej części egzaminu pisemnego - arkusza w języku obcym: angielskim, francuskim, niemieckim lub hiszpańskim. Dodatkowo wszyscy zdają egzamin z języka obcego na tzw. "poziomie dwujęzycznym", który jest znacznie wyższy od tradycyjnego poziomu rozszerzonego polskiej matury.
 
 W klasie dwujęzycznej, tak jak w programie zwykłej matury, obowiązkowe są egzaminy z trzech przedmiotów: języka polskiego (część ustna i pisemna), języka obcego nowożytnego (część ustna i pisemna) oraz trzeciego przedmiotu wybranego spośród następujących: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, matematyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, filozofia, łacina, informatyka). Jeśli któryś spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, matematyka był nauczany w języku obcym, to obowiązkowo dostaje się dodatkowy arkusz w tym języku.

Dodatkowo można zdawać egzamin z jednego, dwóch lub trzech przedmiotów. Do wyboru: język obcy nowożytny (inny niż obowiązkowy, w części ustnej i pisemnej), przedmioty z grupy: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, matematyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, filozofia, łacina, informatyka. Jeśli któryś spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, matematyka był nauczany w języku obcym, to można pisać dodatkowy arkusz w tym języku.