Za ich studiowanie dostaniesz pieniądze! Drukuj Poleć znajomemu
Za ich studiowanie dostaniesz pieniądze!24 maja 2010 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę uczelni, które od nowego roku akademickiego otrzymają dofinansowanie na realizację kierunków zamawianych, czyli strategicznych dla gospodarczego rozwoju Polski. To dobra wskazówka dla maturzystów.

Dofinansowanie w 2010 r. otrzyma 39 projektów realizowanych w 22 uczelniach (32 z uczelni publicznych, 7 z niepublicznych) na łączną kwotę 209 mln 181 tys. 923 zł.

5 lutego br. MNiSW ogłosiło konkurs po nazwą  Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. - Dwie edycje rządowego programu kierunków zamawianych, łącznie z pilotażem w 2008 roku pozwalają optymistycznie patrzeć na strukturę wykształcenia w Polsce – mówiła prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego podczas konferencji prasowej. Minister Kudrycka podkreśliła, że informacje o specjalnym dofinansowaniu określonych uczelni mają być wskazówką dla maturzystów nie tylko o tym, jakie kierunki warto studiować, ale także na jakich uczelniach.
 
- Liderami w tegorocznej edycji konkursu są: Politechnika Śląska w Gliwicach i Politechnika Krakowska - ogłosiła minister.

Dofinansowanie na najwięcej projektów, bo aż 6 - otrzymała Politechnika Śląska (m.in. Inżynier informatyk - zawód z przyszłością), łączna kwota przyznanego dofinansowania to ponad 43 mln zł. - Naszym wyzwaniem jest teraz pozyskanie dobrych kandydatów na studia, którzy pozwolą nam zwiększyć nabór na kierunkach zamawianych przynajmniej o 10 proc. - mówił podczas konferencji prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik, rektor Politechniki Śląskiej.

Dofinansowanie na 4 projekty o łącznej wartości ponad 19 mln zł otrzymała Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki (m.in. Matematyka w finansach i ekonomii). - Dofinansowanie w ramach programu "kierunków zamawianych" to jedyna w swoim rodzaju szansa na powiązanie studiów z gospodarką. Dzięki dodatkowym pieniądzom możemy zadbać o praktyki studenckie, wyjazdy studentów do dużych przedsiębiorstw, a także sfinansować wykłady praktyków znających nowoczesne technologie - zaznaczył prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak, rektor Politechniki Krakowskiej. - Już od dziesięciu lat w naszej uczelni działa biuro karier, które bada losy naszych absolwentów. Dzięki efektom tych badań, a także dzięki uzyskanemu dziś dofinansowaniu, dajemy studiującej w Politechnice Krakowskiej młodzieży gwarancję, że uzyskają wykształcenie przekładające się na potrzeby rynku pracy - dodał.

Studenci

Kierunki strategiczne dla rozwoju krajowej gospodarki wyłoniono na podstawie danych urzędów pracy i prognoz ekonomistów, a także opinii przedsiębiorców i organizacji pracodawców. Są to:

1. automatyka i robotyka
2. biotechnologia
3. budownictwo
4. chemia
5. energetyka
6. fizyka/fizyka techniczna
7. informatyka
8. inżynieria materiałowa
9. inżynieria środowiska
10. matematyka
11. mechanika i budowa maszyn
12. mechatronika
13. ochrona środowiska
14. wzornictwo
oraz kierunki unikatowe, makrokierunki oraz studia
międzykierunkowe oparte na kierunkach z listy podstawowej.

Jak w poprzednich latach 50 proc. najlepszych studentów na kierunkach zamawianych otrzyma rządowe stypendia motywacyjne – nawet 1000 zł miesięcznie. Pieniądze zostaną także  przeznaczone m.in. na zwiększenie naboru na zamawianych kierunkach, zorganizowanie kursów wyrównawczych dla studentów pierwszych lat z matematyki, fizyki, chemii i języka angielskiego, kursy i staże dające dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, wyjazdy studyjne do przedsiębiorstw oferujących zatrudnienie absolwentom i udział studentów w konferencjach naukowo-technicznych.

DOFINANSOWANIE KIERUNKÓW ZAMAWIANYCH OTRZYMAJĄ W 2010 R.:


   
 Automatyka i robotyka
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Politechnika Opolska
Politechnika Śląska

Biotechnologia
Uniwersytet Śląski
Uniwersytet Wrocławski

Budownictwo
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Politechnika Opolska
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Chemia
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Energetyka
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Fizyka/Fizyka techniczna
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
Uniwersytet Wrocławski

Informatyka
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Politechnika Opolska
Politechnika Poznańska
Politechnika Śląska
Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach
Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu

Inżynieria materiałowa
Politechnika Poznańska

Inżynieria środowiska
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Politechnika Opolska
Politechnika Śląska
Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w
Radomiu

Matematyka
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Politechnika Łódzka
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Mechanika i budowa maszyn
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Politechnika Opolska
Politechnika Poznańska
Politechnika Śląska

Mechatronika
Politechnika Opolska

Ochrona środowiska
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Wzornictwo
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Makrokierunki
Uniwersytet Warszawski – Zastosowanie fizyki w biologii i
medycynie
Uniwersytet Warszawski – Inżynieria nanostruktur

Kierunki unikatowe
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie – fizyka
medyczna
 
   

Komisja rozpatrzyła i zaopiniowała 197 wniosków, spośród których 80 wniosków uzyskało ocenę pozytywną; 116 uzyskało ocenę negatywną; 1 wniosek został skierowany przez oceniających do ponownej oceny formalnej. Zestawienie ocenianych merytorycznie wniosków, zarówno rozpatrzonych pozytywnie, jak i negatywnie, wraz z przyznaną liczbą punktów (średnia arytmetyczna z dwóch ocen), przedstawia lista rankingowa, znajdziesz ją TUTAJ.